Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Realitzat un simulacre d’emergència a la Platja de Palma per posar a prova i avaluar el servei de socorrisme

Aquesta temporada, fins ara, s’han atès a les platges de Palma més de 700 persones, s’han realitzat 47 rescats i 28 trasllats a centres hospitalaris

Neus Truyol ha destacat la important tasca que desenvolupen els socorristes per garantir la seguretat a les platges

Palma, 11 de setembre 2018,- Neus Truyol ha assistit avui matí al simulacre d’emergència realitzat a la Platja de Palma. Aquesta activitat es realitza cada any per tal d’avaluar el personal, la coordinació i organització del servei d’emergències i socorrisme de les platges de Palma.

El simulacre ha consistit en el desenvolupament de les intervencions corresponents a tres supòsits. El primer supòsit ha estat el cas d’observació d’una embarcació dins l’àrea de bany, a gran velocitat, navegant molt prop dels banyistes, que passa per sobre una persona que neda dins l’àrea de 50 m fins la vorera. S’ha realitzat el rescat amb embarcació del servei de socorrisme, el personal de l’ambulància dels serveis de salvament es fan càrrec de la víctima i realitzen l’evacuació a un centre hospitalari.

El segon cas ha estat l’arribada d’un banyista que afirma haver observat un exemplar de caravel·la portuguesa. Un incident, aquest, que es va repetir a principi de temporada. Es posa en marxa el protocol de comprovació, avís i informació als usuaris, amb bandera groga i bandera de meduses.

El tercer supòsit desenvolupat ha estat el d’observació de dues persones dins una corrent a uns 20 metres de la vorera. Dos socorristes realitzen el rescat després de valoració per part del socorrista ubicat a la torre de vigilància. Una de les víctimes arriba inconscient a la platja i es dóna avís a l’112 per aturada càrdio-respiratòria. La víctima es reanimada amb la maniobra RCP i traslladada estable al centre hospitalari.

Els simulacres permeten posar en pràctica, valorar i avaluar:

– l’exercici d’entrenament i coordinació davant una situació d’emergència a la platja, catalogat de risc alt, que permet activar els serveis d’emergència necessaris.

– assajar els procediments d’activació, intervenció i desactivació d’emergència.

– els sistemes de comunicació internes del servei i externes amb altres organismes.

– el coneixement dels procediments i protocols dels socorristes

– la distribució de responsabilitats.

– el temps de resposta dels recursos propis, i treure conclusions de la seva idoneïtat.

– temps de resposta dels recursos aliens al servei.

– idoneïtat dels mitjans i rutes d’evacuació.

– grau de coordinació dels dispositius desplegats.

Al simulacre han intervingut el servei de socorrisme de la Platja de Palma (a càrrec l’empresa Emergències Setmil), una ambulància privada del servei de salvament, Mar de Mallorca (concessionari de la platja) i el Servei d’Emergències de les Illes Balears 112. A més s’ha utilitzat el lloc de primers auxilis de la platja.

El simulacre s’ha desenvolupat amb tota normalitat i els tècnics d’emergències han realitzat les corresponents observacions per treure les pertinents conclusions sobre necessitats de millora, de formació del personal o d’altres canvis que es considerin necessaris a partir de l’avaluació del simulacre. L’aspecte que més es valora quan s’avalua el simulacre és el temps de resposta.

Primer balanç provisional de la temporada: 741 assistències, 47 rescats i bona part dels casos resolts pel propi servei de vigilància i socorrisme de les platges de Palma

Aquesta normalitat ha estat la tònica dominant de la temporada (encara no finalitzada). El servei de vigilància i socorrisme de les platges de Palma (Cala Major, Can Pere Antoni, Ciutat Jardí, Cala Estància i Platja de Palma) han registrat fins avui 33.000 incidències, de les quals 741 han requerit assistència a persones afectades. En la major part dels casos es tracta de talls i altres petites ferides, insolacions, picades, etc.

S’han produït, durant aquest 4 mesos i mig, 47 rescats de banyistes que necessitaven ajuda. Bona part han tengut lloc a Cala Major (20) i a la Platja de Palma (12). La majoria d’aquests incidents i rescats han estat resolts pels propis socorristes i només s’han produït 28 trasllats a centres hospitalaris. Els casos més greus han estat les aturades càrdio-respiratòries. S’han produït 6 casos, 3 d’ells recuperats i, malauradament, 3 han acabat amb la mort de les persones afectades.

Gairebé un miler de serveis de bany assistit

Per altra banda, el servei de platges també proporciona un servei de bany accessible per a les persones que ho requereixen. Aquest estiu,  s’han realitzat 932 serveis de bany assistit als 6 punts d’accessibilitat repartits a totes les platges de Palma amb els diferents recursos amb els quals es compta. Ciutat Jardí destaca pel nombre d’usuaris que requereixen aquest servei amb un total de  341 seguida del Platja de Palma on els dos punts d’accessibilitat sumen 249 serveis. Aquests serveis es continuen proporcionant a les 5 platges de Palma fins al final de la temporada de bany, dia 30 de setembre.

Així mateix, com a complement als seus serveis, es realitzen regularment activitats d’educació ambiental, en total s’han realitzat 40 tallers, jocs i d’altres sobre els residus, la fauna marina, el respecte al medi marí, etc. Un sistema de gestió certificat per AENOR i recollit a la Carta de Compromisos del Servei de Platges

Totes aquestes actuacions desenvolupades a les 5 platges de Palma a càrrec del Servi de Vigilància i Socorrisme es desenvolupen d’acord al que estableix la normativa i vigent i als compromisos adquirits a la Carta de Compromisos del Serveis de gestió integral de platges i zones de bany de Palma i la certificació AENOR de Sistema de Gestió d’Accessibilitat Universal a platges i bany assistit.

Durant el desenvolupament del simulacre Neus Truyol, regidora d’Ecologia, ha destacat i agraït la important tasca que realitza el servei de socorrisme i vigilància i, en concret, la dedicació i entrega del personal dedicat a aquest servei, una garantia de seguretat de les nostres platges. Així mateix, ha recordat a la ciutadania que s’ha de respectar i seguir en tot moment les indicacions dels socorristes i les senyalitzacions de les platges, ser prudent i respectar el medi marí quan anam a gaudir de les platges.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email