Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Iniciats els tràmits per tornar a municipalitzar el servei de l’ORA

La municipalització, que contempla la subrogació dels 180 treballadors i treballadores de la UTE, permetrà un estalvi d’uns 840.000 euros anuals

Noguera: “Fins ara hi havia una deriva a favor de l’externalització, nosaltres cercam el contrari, recuperar la gestió dels serveis externalitzats”

Palma, 11 de setembre de 2018.- Recuperam els serveis externalitzats i els feim públics. L’Àrea de Mobilitat durà a aprovació el proper ple de setembre la proposta d’inici de la tramitació per tornar a municipalitzar el servei de l’ORA a través de la Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes (Smap). El mes de març de 2017 es va crear la comissió tècnica formada representants de les àrees de Mobilitat, Serveis Jurídics, Intervenció, Departament Tributari i Secretària que ha estudiat la viabilitat del canvi de gestió del Servei d’Estacionament Regulat en Superfície, ORA. La comissió ha emès informe favorable que ja compta amb el vistiplau d’Intervenció.

El batle de Palma, Antoni Noguera, ha volgut agrair la feina feta des de Mobilitat. “Fins ara hi havia una deriva a favor de l’externalització de serveis, nosaltres cercam el contrari, recuperar la gestió dels serveis externalitzats”, ha dit Noguera, qui ha volgut destacar el fet que “els 180 treballadors i treballadores de l’actual concessionària es subrogaran”. “La recuperació de l’ORA és una aposta clara per enfortir l’ajuntament i que gestioni els seus serveis”, segons Noguera.

La municipalització de l’ORA donarà l’oportunitat de gestionar l’aparcament a tota la ciutat, tant el soterrani com el de superfície. Es podran desenvolupar estratègies relacionades amb l’estacionament a través d’un únic ens instrumental i gestionar la mobilitat del centre de Palma de forma global.

Funcionament

La municipalització del servei de l’ORA l’assumiria l’àrea de Mobilitat a través de l’Smap. D’aquesta manera, tant l’Smap com Mobilitat gestionarien tot l’aparcament, tant en superfície com soterrat, del centre de Palma, sobretot amb el retorn cap a l’Smap dels aparcaments de Plaça Major (2019) i Comtat del Rosselló, que ja s’ha recuperat.

  • Una vegada enllestida la memòria per part de la Comissió Tècnica, i després de l’informe favorable de l’Interventor, el procediment serà el següent:
  • Acord inicial del Ple de l’Ajuntament de Palma.
  • Exposició pública per un termini no inferior a un mes, per a reclamacions i al·legacions.
  • Aprovació del projecte per part del Ple de l’Ajuntament.
  • Modificar els estatuts de la Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes, SA; en concret, Gestió i explotació dels aparcaments regulats en superfície a les zones que es delimitin.

Nivell econòmic

A nivell econòmic, l’informe marca que la municipalització serà viable, sobretot pel fet que no s’hauria d’abonar l’IVA que actualment es factura a l’empresa adjudicatària. Així, es preveu un estalvi d’uns 840.000 euros anuals, xifra que variarà depenent dels ingressos i les despeses de cada any. L’actual contracte es va adjudicar el 2013 a la UTE ORA Palma formada per Dornier SA-Api Movilidad SA-Roig Obres, Serveis i Medi Ambient S.A. per un import de 25.402.709,24 euros IVA inclòs i un percentatge a favor de l’Ajuntament sobre l’excés d’ingressos del 95% per un termini de quatre anys. Des de llavors s’han aprovat dues pròrrogues, la segona de les quals acabarà el 18 de juny de 2019. Al se’n demà, 19 de juny, entrarà en vigor en cas d’aprovar-se la nova gestió.

El regidor d’Hisenda ha recordat que cada any l’ORA té un cost per a l’Ajuntament de 6,3 milions d’euros. Amb el canvi de gestió, aquest cost es reduirà als 5,5 milions d’euros que permetran obtenir el benefici previst d’uns 840.000 euros l’any. D’aquesta manera, en un any l’Ajuntament obtindrà un benefici durant un mandat de quatre anys de 3.360.000, que permetrien, per exemple, adquirir nou autobusos, fer un nou aparcament o una nova escoleta.

Subrogació personal

Els 180 treballadors i treballadores de l’actual concessionària es subrogaran amb la condició de personal indefinit i s’integraran dins la Smap com a personal laboral subrogat mantenint les condicions laborals que tinguin consolidades i adquirides. És una subrogació obligatòria, tal i com marca la normativa vigent, perquè es tracta d’una successió d’empreses: d’una empresa privada passarà a una mercantil pública.

Més dades

A Palma, hi ha 260.000 places d’aparcament, la meitat de les quals corresponen a aparcaments soterranis. Pel que fa a la zona blava (ORA), hi ha 11.510 places d’estacionament regulades, de les quals prop de 2.200 són de forma exclusiva (0/0) i aproximadament 8.950 es comparteixen amb el resident. A més, hi ha 850 que es troben dins dels ACIRE, i per tant, a les quals els no residents no hi tenen accés.

El servei d’ORA es va iniciar l’any 1987 i la gestió era directa, pel propi Ajuntament de Palma amb auxiliars de policia i gestionava 4.426 places i 26 màquines expenedores de tiquets. L’any 1994 es va externalitzar, adjudicant el contracte a Dornier amb les mateixes places i 142 màquines. L’any 1997 es varen ampliar 1319 places i 44 màquines més. L’any 2002 varen passar a ser 8127 places i 369 expenedors, fins el 2010 que s’amplia a 12.074 i 449 expenedors. A dia d’avui hi ha 489 parquímetres.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email