Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

L’IMAS i la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació destinen 3’8 milions als serveis socials municipals de Palma

Aquest finançament permet mantenir i desenvolupar la xarxa de serveis socials comunitaris bàsics gestionada per l’Ajuntament i garantir un nivell mínim de prestacions homogènies a totes les persones

L’Ajuntament de Palma atén anualment a més de 27.000 usuaris, més del 6% de la seva població des dels seus 10 Centres Municipals de Serveis Socials, quatre punts d’atenció i els seus diversos centres i serveis, acollida, SAD, teleassistència i menjar a domicili

Antoni Noguera: “Aquesta ha estat una legislatura en la qual hem apostat per les persones; l’Ajuntament ha estat darrere les persones més vulnerables i amb aquest tipus de convenis garantim que Palma és una ciutat d’oportunitats”

Palma, 14 de novembre. -El batle de Palma, Antoni Noguera, la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Margalida Puigserver i la consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, han signat avui el conveni de col·laboració pel finançament dels serveis socials comunitaris bàsics a Palma per l’any 2018. D’aquesta manera, l’Ajuntament rebrà 3,8 milions d’euros per al manteniment i funcionament dels serveis i prestacions que gestiona mitjançant els serveis socials municipals. En total, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i la Conselleria de Serveis Socials hi destinaran 3.880.480 euros, dels quals el Govern n’aporta 3.773.183 i l’IMAS 107.297 euros.

Noguera ha destacat que aquesta ha estat una “legislatura en la quual s’ha apostat per les persones i per cuidar a la ciutadania; estam darrere les persones més vulnerables”, ha dit.

La regidora de Benestar i Drets Socials, Mercè Borràs, ha explicat que l’aportació complementa la de l’Ajuntament. “Des de Serveis Comunitaris Bàsics atenem a 27.000 usuaris que representen un 6% de la població de Palma; a través dels serveis socials, a través dels centres d’acollida municipal i amb tot el desplegament de dependència”, ha dit.

Puigserver, per la seva banda, ha explicat que la institució insular ha incrementat 1 milió d’euros a l’illa i a Palma 107.000 euros. “És un finançament que ve via el Govern i es destina a la xarxa de prevenció comunitària i per arribar a la població més vulnerable”. Santiago ha explicat que aquest conveni “té significat per afavorir la qualitat de vida de tota la gent de Palma; des de
l’any 2016 s’està signant perquè abans Palma patia una discriminació respecte a altres ajuntaments”, ha dit. “Des del Govern hem promocionat els serveis comunitaris i hem fet convenis per lligar a la dependència el servei d’ajuda a domicili; això ha permès a l’Ajuntament dedicar aquests diners a un altre col·lectiu; en definitiva hem ajudat a fer de Palma una ciutat amb més justícia social”, ha dit.

Prestacions garantides
La finalitat d’aquest finançament és mantenir i desenvolupar la xarxa de serveis socials comunitaris bàsics gestionada per l’Ajuntament, i garantir un nivell mínim de prestacions homogènies a totes les persones dins del territori de l’illa, independentment del municipi on visquin. Dites prestacions vénen recollides en el Pla de Finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics
2018 que es va aprovar en la Conferència Sectorial de Serveis Socials de les Illes Balears de 25 d’octubre de 2017.

Les prestacions garantides són:

  • Servei d’informació, valoració, assessorament, intervenció i derivació.
  • Servei d’ajuda domicili (SAD social).
  • Servei de teleassistència/telealarma.
  • Servei d’allotjament alternatiu.
  • Servei de mediació intercultural.
  • Domiciliació i empadronament.
  • Prestacions econòmiques per a la cobertura de les necessitats bàsiques previstes a l’article 22 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials.

A més, el conveni també inclou el desenvolupament de programes o projectes d’atenció col·lectiva que cerquen influir en les dinàmiques socials d’un territori determinat per aprofitar-les, per facilitar la producció de canvis i potenciar-les. La tipologia d’aquests programes inclou les accions formatives i de sensibilització; les accions de suport a grups socials i col·lectius i les accions de suport a iniciatives veïnals i col·lectives d’un territori.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email