Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Aprovam definitivament la municipalització del servei de l’ORA

Mobilitat recupera a través de l’Smap la gestió directa del Servei d’Estacionament Regulat en Superfície 

La municipalització, que contempla la subrogació dels 180 treballadors i treballadores de la UTE, permetrà un estalvi d’uns 840.000 euros anuals

Avui hem aprovat al Ple de l’Ajuntament de Palma, definitivament, tornar a municipalitzar el servei de l’ORA a través de la Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes (Smap).

El mes de març de 2017 es va crear la comissió tècnica formada per representants de les àrees de Mobilitat, Serveis Jurídics, Intervenció, Departament Tributari i Secretària que va estudiar la viabilitat del canvi de gestió del Servei d’Estacionament Regulat en Superfície, ORA, que va emetre informe favorable. No s’ha presentat cap al·legació durant el període d’exposició pública.

S’ha destacat que és una operació que donarà un estalvi a la ciutadania; nosaltres miram per l’eficiència dels serveis públics, hem fet números, la memòria ha estat refrendada pels tècnics municipals i han corroborat que la internacionalització del servei, tot i assumir personal i assumir inversions, serà beneficiosa per l’Ajuntament de Palma.

L’Ajuntament obtindrà un benefici durant un mandat de quatre anys de 3.360.000 euros.

Funcionament

La municipalització del servei de l’ORA l’assumiria l’àrea de Mobilitat a través de l’Smap. D’aquesta manera, tant l’Smap com Mobilitat gestionaran tot l’aparcament, tant en superfície com soterrat, del centre de Palma, sobretot amb el retorn cap a l’Smap dels aparcaments de Plaça Major (2019) i Comtat del Rosselló, que ja s’ha recuperat. La següent passa serà modificar els estatuts de la Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes, SA; en concret, “Gestió i explotació dels aparcaments regulats en superfície a les zones que es delimitin.”

Nivell econòmic

La municipalització és viable, sobretot pel fet que no s’hauria d’abonar l’IVA que actualment es factura a l’empresa adjudicatària. Així, es preveu un estalvi d’uns 840.000 euros anuals, xifra que variarà depenent dels ingressos i les despeses de cada any.

L’actual contracte es va adjudicar el 2013 a la UTE Dornier SA-Api Movilidad SA-Roig Obres, Serveis i Medi Ambient S.A. per un import de 25.402.709,24 euros IVA inclòs i un percentatge a favor de l’Ajuntament sobre l’excés d’ingressos del 95% per un termini de quatre anys. Des de llavors s’han aprovat dues pròrrogues, la segona de les quals acabarà el 18 de juny de 2019. Al sendemà, 19 de juny, entrarà en vigor en cas d’aprovar-se la nova gestió.

Cada any l’ORA té un cost per a l’Ajuntament de 6,3 milions d’euros. Amb el canvi de gestió, aquest cost es reduirà als 5,5 milions d’euros que permetran obtenir el benefici previst d’uns 840.000 euros l’any. D’aquesta manera, en un any l’Ajuntament obtindrà un benefici durant un mandat de quatre anys de 3.360.000 euros.

Subrogació personal

Els 180 treballadors i treballadores de l’actual concessionària es subrogaran amb la condició de personal indefinit i s’integraran dins la Smap com a personal laboral subrogat mantenint les condicions laborals que tinguin consolidades i adquirides. És una subrogació obligatòria, tal com marca la normativa vigent, perquè es tracta d’una successió d’empreses: d’una empresa privada passarà a una mercantil pública.

Més dades

A Palma, hi ha 260.000 places d’aparcament, la meitat de les quals corresponen a aparcaments soterranis. Pel que fa a la zona blava (ORA), hi ha 11.510 places d’estacionament regulades, de les quals prop de 2.200 són de forma exclusiva (0/0) i aproximadament 8.950 es comparteixen amb el resident. A més, hi ha 850 que es troben dins dels ACIRE, i per tant, a les quals els no residents no hi tenen accés.

El servei d’ORA es va iniciar l’any 1987 i la gestió era directa, pel mateix Ajuntament de Palma amb auxiliars de policia i gestionava 4.426 places i 26 màquines expenedores de tiquets. L’any 1994 es va externalitzar, adjudicant el contracte a Dornier amb les mateixes places  i 142 màquines. L’any 1997 es varen ampliar 1319 places i 44 màquines més. L’any 2002 varen passar a ser 8127 places i 369 expenedors, fins al 2010 que s’amplia a 12.074 i 449 expenedors. Avui dia hi ha 489 parquímetres.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email