ActivitatsActualitatBarriabarriDistrictesDocumentació institucionalEstimam PalmaFeina FetaNormativaParticipació

Model de Ciutat proposa canvis a la Llei d’Activitats per clarificar la seva aplicació

La regidora de l’àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol .

Palma, 17 de desembre de 2019.- L’entrada en vigor el passat abril de Llei 6/2019, de 8 de febrer, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears ha suposat ha estat una passa endavant en la normativa sectorial, però ha generat una seria de dificultats, que volem corregir, en la gestió dels expedients d’activitats de l’Ajuntament de Palma i molts altres municipis.

La regidora de l’àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat Neus Truyol ja ha mantingut una reunió amb la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització per tal de plantejar la possibilitat d’introduir modificacions a la llei. Un escenari que la conselleria no va descartar.

L’àrea impulsa la creació d’un grup de treball tècnic intermunicipal per posar en comú les dificultats que genera la normativa i establir criteris comuns per a proposar-ne la modificació

En aquest sentit, tot i tenir ben identificades les aspectes a millorar de la llei autonòmica, l’àrea té la voluntat de fer feina en col·laboració amb altres municipis que tenguin les mateixes problemàtiques. És per això que el departament d’Activitats ha promogut una primera reunió tècnica amb alguns municipis de les illes per tal de posar en comú de quina manera apliquen la llei, compartir experiències, crear xarxa i desenvolupar iniciatives conjuntes que donin resposta als reptes comuns, i superar les dificultats actuals.

Concretament, la primera trobada s’ha celebrat aquest mes de desembre i s’ha fet extensiva als ajuntaments de Calvià, Manacor, Llucmajor, Inca, Ciutadella, Maó, Eivissa, Sant Antoni de Portmany i Formentera.

Grup de treball tècnic intermunicipal per posar en comú les dificultats que genera la normativa i establir criteris comuns per a proposar-ne la modificació.

Les principals dificultats que l’àrea ha exposat al Govern i en el grup de treball es resumeixen en:

– Manca de claredat i concreció en relació a la fase de tramitació de les denúncies i les sancions.

– Sancions elevades que no distingeixen entre activitat permanent o no permanent. És a dir, no es diferencia entre una entitat social sense ànim de lucre que realitza una activitat temporal o una activitat permanent lucrativa sense llicència.

– Confusió en la tipificació d’algunes infraccions, per exemple recollides en dos rangs diferents.

– Confusió en els terminis de tramitació dels expedients de restabliment de la legalitat infringida i de la realitat física alterada, i dels expedients sancionadors.

– Marge molt ampli per a la interpretació de l’inspector.

Fruit d’aquest treball que ja ha començat d’identificació dels problemes compartits, el grup o comissió tècnica s’ha fixat un segon objectiu que és el d’establir criteris d’interpretació comuns per tal de unificar i clarificar la seva aplicació en la tramitació administrativa municipal.
L’objectiu principal és proposar al Govern la introducció de modificacions concretes a la norma per tal de clarificar i unificar criteris i poder aplicar d’una manera uniforme i consensuada la llei.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *