Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

L’Ajuntament activa un primer paquet de mesures d’emergència social i econòmica per a compensar l’impacte de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

Palma, 19 de març de 2020.- L’Ajuntament de Palma ha establert les primeres mesures econòmiques i socials per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. L’objectiu és ajudar a la ciutadania en un moment de suspensió de l’activitat per l’estat d’alarma posant en marxa iniciatives d’emergència social i econòmica. Les mesures es basen en la prolongació del termini per pagar tributs actualment en període de pagament i el retornament de taxes ja cobrades per serveis que no es poden prestar per manca d’activitat. A més, es garantirà la disponibilitat de les ajudes econòmiques urgents (menjador, lloguer…) que gestiona Benestar Social, així com a altres serveis essencials com la protecció de les dones víctimes de violència de gènere.

D’aquesta manera, s’allarga el termini per a abonar l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (impost de circulació) i la taxa de residus sòlids (TIRSU). Pel que fa a la taxa d’ocupació de la via pública, que afecta per exemple a les terrasses, es retornarà la part proporcional dels dies en què no poden estar obertes o es descomptarà del següent rebut.

Mesures

En concret, les mesures que s’aplicaran són les següents:

  • S’allarga el termini per a pagar l’impost sobre vehicles de tracció mecànica que actualment està en període de cobrament, com cada any. Així, el termini havia d’acabar el 18 de maig i s’ha decidit perllongar-ho fins el 30 de juny. Els rebuts domiciliats es cobraran el dia 1 de juny i no entre l’1 i el 18 de maig com estava previst. En total són 288.426 rebuts que suposa un import de 22.932.626 euros.
  • Anàlogament, s’allarga el termini per a pagar la taxa de residus sòlids que actualment està en període cobrament. Així, el termini acabava el 18 de maig i s’ha decidit perllongar-ho fins el 30 de juny. Els rebuts domiciliats es cobraran el dia 1 de juny i no entre l’1 i el 18 de maig com estava previst. En total són 190.801 rebuts que suposa un import de 31.353.227 d’euros.
  • La taxa d’ocupació de la via pública és el tribut que els bars, restaurants i cafeteries paguen per tenir habilitada una terrassa al carrer. Es retornarà la part proporcional dels dies en què no poden estar obertes o es descomptarà del següent rebut.
  • Es retornaran o en el seu cas es descomptaran de la forma més àgil possible els pagaments de taxes i preus públics, fets per activitats, serveis o aprofitament de domini públic que no s’han pogut dur a terme degut a l’estat d’alarma.
  • Es garantirà la disponibilitat de les ajudes econòmiques urgents (menjador, lloguer…) que gestiona Benestar Social per donar resposta a les necessitats de la ciutadania. Recordar que els telèfons per a urgències de Benestar són 676758317 i 971225977.
  • L’Institut Municipal de l’Esport ha pres les següents mesures: devolució de les quotes relatives als cursets suspesos, devolució del 50 per cent de la quota del mes de març, bloqueig i suspensió de nous cobraments fins que no es reprenguin de nou les activitats. S’està estudiant la compensació per a usuaris d’abonaments i PADs.

Amb aquestes iniciatives fiscals i la garantia de disposar de fons per a ajudes econòmiques urgents l’Ajuntament de Palma vol començar a donar resposta davant l’actual situació de crisi sanitària, i ajudar a famílies, treballadors i treballadores i empreses. En aquests moments s’està acabant d’estudiar el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 per aplicar un segon paquet de mesures de caràcter econòmic i social, que anirà destinat a reforçar les famílies, les persones més vulnerables, empreses i autònoms.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email