General

L’Ajuntament posa en marxa un servei d’informació i orientació telefònica per a persones migrades

Palma, 11 de maig de 2020- L’Ajuntament de Palma ha presentat avui “Teledrets”, el Servei d’Informació i Orientació Telefònica que ha posat en marxa l’Ajuntament per atendre a persones migrades.

L’estat d’alarma per la COVID-19 no només limita els tràmits personals que es poden fer presencialment sinó que està fent emergir casos de necessitats sobrevingudes en perfils de població que potser mai no havien hagut d’adreçar-se a serveis per a sol·licitar ajuda bàsica i que desconeixen el seu funcionament. Una situació que en el cas de les persones migrades és encara més complexa sigui per les barreres lingüístiques o pel desconeixement dels seus propis drets i del funcionament dels serveis que tenen al seu abast.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és posar a la seva disposició un servei d’atenció telefònica on se’ls ofereixi informació, orientació i suport sobre recursos i serveis que poden donar resposta a les seves necessitats. Les consultes es faran en anglès, francès àrab i amazigh

Les principals informacions que s’oferiran són relatives a l’accés a serveis socials, informació de mesures extraordinàries, pautes d’actuació en situacions de discriminació o racisme, informació sobre els serveis d’atenció a les víctimes de violència de gènere o la situació de l’oficina d’estrangeria, telèfons de contacte, etc. Però, en cap cas es duran a terme intervencions que no corresponguin a aquest servei, ja que es tracta exclusivament d’una línia d’informació.

Es posaran a l’abast dues línies telefòniques:

699 029 046 (anglès, català, castellà)

679 197 316 (àrab, amazigh, francès, castellà)

Horari

Dilluns a divendres: 10:00-14:00 h

Dimarts: 16:00-19:00h

Per contextualitzar és important tenir en compte que a Palma hi ha un 61,4 per cent de població de nacionalitat estrangera, per tant el pes dels residents extracomunitaris és important. Entre els majoritaris trobam Marroc, Xina, Nigèria, Senegal i l’Índia.

Hi ha quatre idiomes que són la llengua materna o bé la segona llengua de més de 10.000 persones empadronades a Palma: l’anglès, el francès, l’àrab i l’amazigh, que corresponen als principals països emissors.

Entre les diferents iniciatives engegades des del consistori per donar suport a les persones migrades que es veuen afectades per l’alerta sanitària de la COVID-19, hi ha taules de treball amb diversos col·lectius com són els venedors ambulants.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *