Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

La Junta de Govern adjudica les obres del primer parc amb accessibilitat universal dins el Parc de Sa Riera

Palma, 29 de juliol de 2020.- la Junta de Govern ha adjudicat avui les obres de construcció d’un nou espai de socialització, integració i participació dins el Parc de Sa Riera, per un import de 611.852,22 euros. L’empresa adjudicatària és ACSA Obras e Infraestructuras S.A. El termini previst d’execució de les obres és de cinc mesos.

Aquest projecte, el primer parc inclusiu i sensorial complet de Palma, ocuparà l’espai que va quedar malmès per un incendi el passat mes de juliol de 2019. L’objectiu principal és simular les sensacions que s’experimenten al bosc de Bellver i crear el primer parc de Palma que dona resposta a l’accessibilitat universal.

Més ombra, petició ciutadana

Aquesta proposta, més àmplia i més inclusiva, s’ha treballat des de l’oficina d’Accessibilitat i crea un lloc orgànic amb una zona de jocs coberta per una estructura tèxtil que proporciona ombra als jocs infantils. L’àrea d’Infraestructures havia detectat peticions ciutadanes, plantejant que als parcs mancava ombra. Així es crea un lloc de reunió amb una font i bancs que fins al moment no existia i que està pensat també per a poder estar a les èpoques d’estiu. El projecte entén la ciutat des d’una perspectiva més amable, més sostenible i més accessible.

Itineraris i plantes aromàtiques

Amb aquest projecte, es crearà un espai mitjançant itineraris sensorials que atendrà les diferents discapacitats (física o motora, sensorial, auditiva, visual, intel·lectual i psíquica).

L’espai que anteriorment ocupava la torre quedarà ocupat per dunes de diferents alçades recobertes amb herba artificial on els infants podran desenvolupar les seves activitats lliurement. Es col·locaran elements de subjecció com cordes o trocs que permetran l’escalada a tots els punts de les dunes i tubs circulars que travessen les dunes.

Millora urbana a quatre barris de Palma

Així mateix la Junta de Govern també ha aprovat l’adjudicació de la redacció de quatre projectes de millora urbana a Palma amb un pressupost total de 92.941,58 € en concret al carrer de Manacor, a la carretera d’Esporles (Establiments), al carrer Joan Dameto i Sínia d’en Gil amb la part oest del Parc de Sa Riera i també al barri de Son Dameto.

El projecte al carrer de Manacor, amb un pressupost de 20.375,14 € amb l’IVA inclòs, s’adjudica a l’empresa Ingenieros Emetres SLP els serveis d’assistència tècnica per redactar el projecte d’execució de millora en un primer tram d’aquest carrer fins al carrer Joan Alcover. L’objectiu és millorar l’entorn urbà reordenant l’espai públic, millorar l’accessibilitat, poder dotar els carrers amb més arbrat, incloure carril bici i millorar la connexió del barri Nou Llevant amb el centre.

A la carretera d’Esporles (Establiments), s’adjudica a l’empresa Ingenieros Emetres SLP per un import de 24.536,53 € amb l’IVA inclòs la redacción del projecte d’execució de millora urbana. Al barri d’Establiments, especialmente a la carretera d’Esporles hi ha una mancança de voreres que impossibiliten la circulació dels vianants. Aquesta situació es contemplada al PGOU des de l’any 1985 on preveu una nova alineació, i per tant s’ha de tenir en compte.

En el cas dels carrers Joan Dameto i Sínia d’en Gil amb la part oest del Parc de Sa Riera, s’adjudica la redacció del projecte de millora de la urbanització, de l’accessibilitat dels vials i els espais lliures públics en l’àmbit de l’Ajuntament, a l’empresaInfraestructuras y Territorio SL, per un import de 24.867,42 € amb l’IVA inclòs.

També s’ha adjudicat a l’empresa Infraestructuras y Territorio SL la redacció del projecte de millora d’urbanització del barri de Son Dameto, per un import de 23.162,49 €. Els objectius són millorar la qualitat dels espais públics i accessibilitat, promovent la regeneració de la xarxa existent, de gran potencialitat, de passatges públics i estimular els itineraris de vianants interns del barri, afavorint la creació d’espais atractius i d’oportunitat per tal d’entregar a la ciutat racons inesperats i accessibles per a tothom.

Es tracta d’un projecte que potenciarà les connexions per als vianants, l’accessibilitat i la mobilitat no motoritzada prenent les mesures urbanes necessàries per a la seva millora.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email