Actualitat

PalmaEduca obri el període d’inscripcions per als cursos d’adults presencials, semipresencials i en línia

Palma, 14 de setembre de 2020- Des d’avui i fins al 30 de setembre estarà obert el període d’inscripcions per als cursos d’adults presencials, semipresencials i en línia. El Servei d’Educació de Persones Adultes de l’Ajuntament de Palma ofereix a la ciutadania de Palma major de 16 anys, la possibilitat d’iniciar o continuar una formació al llarg de la vida, prioritzant els que pertanyen a grups o sectors amb mancances o necessitats de formació específica, i especialment aquells amb dificultats per a la integració social o inserció laboral. “Amb aquests cursos volem donar l’oportunitat que la població adulta que així ho desitgin tengui l’oportunitat de desenvolupar aquelles capacitats i destreses bàsiques que no va tenir l’oportunitat de poder adquirir en altres moments de la vida, que es puguin reincorporar a diferents nivells del sistema educatiu reglat, millorar la capacitat de reinserció laboral, a més de facilitar la integració lingüística, social i cultural de les persones estrangeres que viuen a Palma”, ha dit el regidor de Cultura i Política Lingüística Llorenç Carrió.

En aquests moments s’ofereixen un total de 89 cursos: 18 de català, 19 cursos d’espanyol, 11 d’anglès, 8 d’alemany, 2 de francès, 10 de noves tecnologies-informàtica, 16 de formació bàsica, 1 curs de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà, 2 cursos de preparació per a les proves d’accés a la Universitat i 2 cursos de preparació per a la prova de nacionalitat CCSE. Se’n podran beneficiar un total de 1670 ciutadans i ciutadanes.

1ª FASE Núm. CURSOS ESTIMACIÓ ALUMNES «
Català 18 450
Espanyol 19 330
Anglès 11 205
Alemany 8 150
Francès 2 35
Noves tecnologies 10 185
Formació bàsica 16 240
Curs preparació accés a CFGM 1 15
Curs de preparació accés a la Universitat 2 30
Curs preparació prova nacionalitat (CCSE) 2 30
TOTAL CURSOS 89 1.670

« La ràtio de l’alumnat dels cursos presencials baixa, adaptant-se a la normativa de la Conselleria en relació a la crisi de la COVID-19.

 “L’oferta de cursos es realitza tenint en compte les necessitats formatives de la població, per això aquest servei es caracteritza per ser flexible en relació als espais, horaris i calendari. Amb l’objectiu de descentralitzar l’oferta i acostar la formació a la gent que ho sol·licita, es realitzen cursos a diferents barris i s’utilitzen, a més dels centres PalmaFormació Son Malferit i PalmaFormació Mercat Camp Redó, altres espais com Casals de Barri, ubicats a diferents barriades de la nostra ciutat”, ha explicat Carrió.

El cost de la matrícula és de 38 euros per a les persones empadronades a Palma. Estan exempts de pagar aquest import les persones que no cobrin cap tipus de prestació contributiva o siguin atesos pels Serveis Socials per motius econòmics, a més de jubilades, amb un grau de discapacitat del 33 per cent o superior, les víctimes de violència de gènere i els membres de famílies nombroses amb la corresponent documentació que així ho acrediti. Pel que fa als cursos de català el preu és de 50 euros per als nivells A1-A2, B1-B2 i de 70 per al C1,C2 i LA, que gestiona directament l’IEB.

Llorenç Carrió: “aquest servei es caracteritza per ser flexible en relació als espais, horaris i calendari: descentralitzam l’oferta i l’acostam a la gent que ho sol·licita, i per tal de facilitar la vida familiar oferim modalitat presencial, semipresencial i en línia”

Les persones interessades es poden inscriure als cursos als centres de PalmaFormació Son Malferit, Palma Formació Mercat Camp Redó, Estudi 6 o a través del web www.cursospalmaeduca.es. Serà necessari fer una prova de nivell.

Les llistes de persones admeses als cursos es publicaran als diferents centres d’inscripció o al web www.cursospalmaeduca.es dia 8 d’octubre.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *