Actualitat

Model de Ciutat suspèn la tramitació administrativa del sòl urbanitzable de Son Puigdorfila

Palma, 15 de setembre de 2020.- La regidora de Model de Ciutat, Habitatge i Sostenibilitat, Neus Truyol, ha comparegut en roda de premsa per exposar els acords aprovats en el Consell de Gerència d’Urbanisme celebrat avui. Entre ells, ha destacat l’acord que posa fi a la tramitació del Programa d’Actuació Urbanística del SUNP 24-01, Son Puigdorfila Sud, per aplicació de la disposició derogatòria única del Decret Llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears.

El projecte per Son Puigdorfila que havien presentat els promotors preveia la construcció de 700 habitatges i l’afectació de més de 23,5 ha de terreny, “amb un impacte negatiu per al territori i el paisatge, eliminant elements històrics i valors ambientals”, ha dit Truyol. “En aquest projecte sempre hem estat del costat de l’interès general i hem escoltat els veïns perquè és innegable el valor mediambiental, paisatgístic i etnològic de la finca i l’àmbit”, ha sentenciat la regidora.

Neus Truyol: “El Decret de Territori permet suspendre la tramitació dels sòls urbanitzables i repensar quin model de ciutat volem. Concretament afecta a 188,5 ha entre sòls urbanitzables no consolidats i urbanitzables no programats. Una afectació molt important per al conjunt de Palma”.

Truyol ha tengut paraules d’agraïment per a les associacions de veïns “que han demanat aturar el projecte d’urbanització de Son Puigdorfila, per a una major protecció d’aquell àmbit. Especialment a l’AVV de Son Rapinya, Son Espanyolet, Son Dameto, Son Cotoner i Son Roca, i la Federació d’Avv de Palma”.

Neus Truyol ha recordat que el Decret de Territori va permetre una regulació molt proteccionista, essent la més ambiciosa de les darreres dècades. “Un model de decreixement, que permet aturar la depredació del territori i les dinàmiques especulatives, i afrontar un model de ciutat basat en la ciutat compacta, resilient, optimitzant la ciutat consolidada. És coherent amb els principis de l’urbanisme ecosistèmic del Pla General que estam redactant”.

“El Decret de Territori permet l’Ajuntament de Palma repensar el futur de la ciutat, per exemple com i on s’han de desenvolupar els nous habitatges, serveis, activitats econòmiques, equipaments i infraestructures generals, etcètera. Recordam que l’esborrany del nou Pla General preveu la desclassificació total de 180 hectàrees, per tant es consolidarà la tendència que ens marca la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern Balear”.

Així, tot i que l’increment de població previst per als propers 20  és de més de 65.000 habitants en els propers 20 anys, “plantejam una reducció del consum del territori per donar resposta a totes les necessitats dels veïns i veïnes de Palma”.

La regidora Truyol afirma que amb aquest projecte i les afectacions al sòl urbanitzable no programat i no consolidat, la voluntat és trobar solucions que redueixin al màxim els impactes urbanístics i mediambientals del projectes.

A més, la regidora ha detallat el llistat dels sòls afectats pel Decret 9/2020 i són els següents:

Denominació Superfície m2
Sòl urbanitzable no programat 1.429.214
Sòl urbanitzable no consolidat 456.667,14
Total 1.885.881,14

En relació amb els àmbits urbanitzables no programats:

Sòl urbanitzable no programat Superfície m2
Son Puigdorfila 235.300
Can Fontet 403.931
Son Sardina 88.373
Son Castelló Sud 90.617
Sa Bomba 91.149
Son Güells 423.174
Ses Calafates 96.670
Total 7 àmbits afectats 1.429.214

En relació amb els àmbits de sòl urbanitzable no consolidat, també anomenats “falsos urbans”:

Sòl urbanitzable no consolidat Superfície m2
CAN VELL – PEÑISCOLA  22.352,70
GENOVA – SANT AGUSTI  24.084,14
BELLAVISTA  6.737,53
SAU-BESTARD  5.990,29
SON MAGRANER  32.717,44
SON MAGRANER  29.784,42
SON ESPANYOL – CAN MORENO  20.202,90
SON ESPANYOL – CAN MORENO  36.293,51
LAU  8.149,73
JAUME PONS  4.198,72
SON SARDINA  23.628,38
HOSTALOT  14.316,97
SON PRUNES  159.892,92
CARRETO – SOLDAT VICH FONT  2.664,56
SANT JORDI  15.653,56
SON PUIG – ES PINARET – ES PUTXET  25.161,03
CLAUDI (*PRI)  2.803,94
AV. CENTRAL (*PRI)  1.722,38
XABEC (*PRI)  1.874,46
CARRETERA MILITAR (*PRI)  8.509,27
CARRETERA MILITAR (*PRI)  9.928,31
 Total 21 àmbits afectats 456.667,14

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *