Actualitat

Model de Ciutat inverteix 400.000 euros en la rehabilitació d’edificis a Son Gotleu, Verge de Lluc i Camp Redó

Palma, 29 de desembre de 2020.- La regidora de l’àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat ha comparegut en roda de premsa avui per explicar l’acord que la Junta de Govern aprovarà aquest dimecres relatiu a la Subvenció per a la rehabilitació d’edificis de tres barris vulnerables com són Son Gotleu, Verge de Lluc i Camp Redó.

Neus Truyol ha afirmat que «mantenim el compromís en seguir dignificant els barris i millorant la qualitat dels edificis. Perquè siguin més habitables i creïn un entorn urbà més digne». La regidora ha posat èmfasi en un segon aspecte important que genera la convocatòria de subvencions i és que «fomenta la creació de comunitats de propietaris, millora la cohesió i l’organització social i veïnal».

Aquest aspecte «és fonamental per a fomentar i fer créixer els vincles dins una comunitat i augmentar la corresponsabilitat de l’espai compartit”, ha afegit.

Aquesta nova convocatòria compta amb un pressupost de 400.000 euros i dues línies d’actuació a la qual es poden presentar les comunitats de veïns, i que tenen les següents característiques diferenciades:

Línia A:

  • 80% de subvenció
  • 30.000 euros de quantia màxima subvencionable
  • obres de necessària execució com a resultat d’una ITE desfavorable o ordre d’execució oberta per Disciplina urbanística.
  • Rehabilitació de lesions que afectin a la seguretat constructiva i funcional de façanes i altres elements comuns, com per exemple: instal·lacions de baixants, accessos, impermeabilitzacions, etc.

Línia B:

  • 100% de subvenció
  • 20.000 euros de quantia màxima subvencionable
  • obres d’adequació i agençament de les zones privades d’ús públic entre blocs, necessàries per assegurar la integritat dels vianants, per exemple: arbrat en males condicions, voravies, calçada i enllumenat.

En ambdós casos el primer pagament del 50% de l’import concedit es realitza després de presentar la documentació sol·licitada a les bases i certificant un 5% de muntant de les obres ja executat. La resta de la subvenció es tramita després del compliment final de les actuacions aprovades, incloent la presentació de l’informe favorable de la IAE.

Projecte de reparcel·lació de Son Simonet

Durant la roda de premsa la regidora ha avançat que demà la Junta de Govern aprova el projecte de reparcel·lació de l’antic quarter militar de Son Simonet. Truyol ha explicat que el Pla general definia com s’havia de desenvolupar aquest àmbit i ha explicat que es modificà per tal de protegir alguns elements i per redistribuir edificacions i densitats i ampliar l’espai públic amb un parc. “La passada legislatura es varen introduir millores i uns vials més amples al costat d’Alfons el Savi”, ha dit.

“El projecte futur és més adequat a l’entorn. Demà s’aprova el projecte de reparcel·lació i s’haurà d’aprovar el projecte d’edificació. Aquí veim un exemple d’una praxis obsoleta i que esteim revertint de forma radical. La gestió d’aquest espai és l’antítesi del que estam treballant a Son Busquets ja que  Son Simonet l’any 2015 s’executà una subhasta i fou venut a una promotora per un preu que creiem irrisori”, ha dit la regidora.

Truyol ha recordat que l’any 2015 “s’actuà amb deixadesa venent patrimoni públic i ara nosaltres consideram positiu les millores que s’han incorporat però consideram negatiu la gestió de la venta a un promotor particular” ha dit.  “Treballam, en canvi, perquè Son Busquets sí sigui un projecte de futur i un projecte amb habitatge públic i assequible per tothom”, ha explicat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *