Actualitat

El 2020 ha estat un any d’importants millores al Centre de Benestar Animal de Son Reus en benefici de la salut i la seguretat dels animals acollits

Palma, 4 de gener de 2021.- L’any 2020 ha estat un any d’importants millores al centre municipal de Benestar Animal de Son Reus, per la realització de tota una sèrie de millores organitzatives, d’infraestructures i de disponibilitat de recursos, orientades sempre a millorar l’atenció a la salut, el benestar i la seguretat dels animals acollits al Centre.

Per altra banda, el 2020 destaca per la important reducció de les entrades d’animals, especialment de cans abandonats, vagabunds o per renúncia dels propietaris, que ha baixat un 34% entre gener i novembre en comparació al mateix període de 2019. Aquesta reducció d’entrades ha anat acompanyada d’un increment de sortides per adopcions i recuperacions per part dels propietaris; la qual cosa ha fet que el centre estigui al 40% de la seva capacitat.

Millores de les infraestructures

Al llarg de 2020 s’han realitzat tota una sèrie d’actuacions de millora de les infraestructures, com per exemple la construcció d’uns vestidors a l’edifici del quiròfan. S’ha millorat també la impulsió de les aigües residuals a un des mòduls, a una de les naus i a la zona de vestuaris del personal. Així mateix s’ha iniciat la construcció d’una caseta de vigilància, s’ha instal·lat una nova porta d’entrada al centre amb sistema d’obertura automàtica i dos sensors de càrrega per als vehicles elèctrics.

Altres actuacions per a la millorar de la seguretat dels habitacles dels animals són la renovació de 40 portes i reixes, petites reparacions als tancaments, renovació i millora dels sensors de vigilància, etc. També s’han instal·lat 120 metres de pantalla de bruc i s’ha realitzat una prova per a la renovació del trespol de tots els habitacles dels animals, per tal de realitzar la renovació completa el 2021.

Més recursos humans i materials per al benestar dels animals

Per tal d’agilitzar la recollida d’animals, s’ha incorporat un nou furgó elèctric i una nova furgoneta d’EMAYA estarà també al servei del centre de Son Reus.

S’han adquirit enguany 200 menjadores noves i s’han renovat 54 llits.

L’equip humà s’ha reforçat amb un contracte temporal d’una nova veterinària.

Cal destacar també la realització de 6 curso de maneig de cans per als voluntaris (5 de nivell bàsics i 1 avançat), als quals també ha participat el personal del centre.

Actuacions de gestió i organització

En aquest sentit destaca la implantació d’un nou reglament per a la gestió del voluntariat, per regularitzar i organitzar la presència i aportació dels voluntaris, tan important a un centre com Son Reus, on el voluntariat és essencial en l’atenció als animals acollits i al promoció de les adopcions.

Es va aprovar també l’exempció del pagament de les taxes d’alimentació dels cans adoptats quan s’està pendent de l’emissió de llicència, si es tracta de cans considerats potencialment perillosos.

Ha estat molt important el 2020 la capacitat de donar una resposta organitzativa a la situació de pandèmia, que ha permès en tot moment garantir l’atenció als animals. Es varen organitzar els torns de treball en dos grups bombolla perquè en cap moment quedés el centre desatès per contagi o aïllament del personal.

Dues campanyes de conscienciació

Al llarg de l’any s’han realitzat dues campanyes per conscienciar sobre l’abandonament i promoure les adopcions com a primera opció per a les persones que vulguin tenir un animal a casa. Aquestes campanyes, impulsades per l’Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal de l’Ajuntament de Palma, s’han realitzat amb la col·laboració de les entitats de defensa dels drets dels animals Peluditos de Son Reus i Baldea.

La primera campanya, realitzada a principi d’any, tenia com a lema “ADOPTA, NO ELS ABANDONIS”. La segona, llençada aquest mes de desembre tot coincidint amb les festes de Nadal, té com a lema ADOPCIÓ RESPONSABLE. Els animals no són juguetes” per fomentar les adopcions d’animals de companyia i evitar que siguin objecte de consum i regal compulsiu. Especialment es vol incidir ara, amb motiu de les festes de Nadal, perquè aquestes adopcions siguin responsables, que no es regali, compri o adopti cap animal que no es podrà atendre i més endavant podria ser abandonat. Aquesta campanya està acompanyada d’una difusió a les xarxes socials dels cans acollits a Son Reus als quals els costa més trobar adoptants, amb el lema “Cerca família”.

Important reducció d’entrades a Son Reus i increment de les adopcions

Durant tot el 2020 ha continuat i ha incrementat la tendència de la reducció d’entrades de cans a Son Reus. El mes de novembre s’ha produït una de les reduccions més importants, de gairebé un 50 % en relació al mateix mes de 2019 i d’un 66 % en comparació al 2018.

Entre gener i novembre de 2020 han arribat a Son Reus 704 cans per renúncies, abandonaments o vagabunds. En aquest mateix període, l’any 2019 hi entraren 1.065 cans. Les reduccions d’entrades més importants varen ser a partir del mes de març i abril (coincidint amb el confinament), encara que aquesta tendència ha continuat i el mes de novembre ha estat un dels que han experimentat una de les baixades d’entrades més importants, han entrat 47 cans, front als 89 de l’octubre de 2019 o els 109 de 2018.

Han baixat notablement tant els abandonaments com les renúncies: el mes de novembre només s’han produït 16 abandonaments, front als 40 de de 2019; i les renúncies passen de 22 el 2019 a només 9 enguany. Les entrades de cans vagabunds passen de 27 a 22 (en molts casos es tracta de cans perduts posteriorment recuperats pels propietaris).

Pel que fa a les sortides, ja fa dos mesos consecutius que surten més cans que els que entren: el mes d’octubre hi va haver 49 adopcions i 24 cans recuperats pels seus propietaris, quan les entrades han estat de 57. I aquest mes de novembre, amb unes entrades de 47 cans, hi ha hagut 28 adopcions i 22 recuperacions per part dels propietaris.

L’ús del microxip ha estat fonamental per a les recuperacions per part dels propietaris i és un indicatiu que una part molt important dels cans que arriben al centre són extraviats.

Gràcies a aquestes xifres, a dia 30 de novembre hi havia 43 cans a Son Reus; la capacitat és de 108 si estan allotjat en espais individuals, per tant el centre està a menys del 40 % de capacitat. D’aquest 44 cans, el 58 %, 25 cans són legalment considerats “potencialment perillosos”, de difícil adopció per les seves característiques i per requerir una llicència específica per a la seva tinença. La resta dels cans surten fàcilment en adopció, fins i tot hi ha casos de llista d’espera de persones interessades.

Per això es vol recordar que els cans considerats com a potencialment perillosos requereixen unes condicions i unes atencions especials que les persones han de tenir ben presents abans de plantejar-se tenir un animal d’aquestes característiques.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *