Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Neus Truyol: “La nova ordenació del sòl rústic del Pla General és més restrictiva que el planejament anterior”

Palma, 14 d’octubre de 2021.- Aquest dimecres s’ha celebrat una sessió ordinària del Consell de Model de Ciutat per tal d’exposar als membres el contingut principal i els eixos vertebradors del nou Pla General de Palma. Cal recordar que aquest és un òrgan consultiu d’assessorament i debat per a definir el model de ciutat, del qual en formen part més de 20 membres, com a representants d’entitats, partits i algunes personalitats de reconeguda vàlua.  

Durant la sessió, la regidora ha fet èmfasi en un dels aspectes importants del nou planejament i és el principi de contenció del consum de territori i més sòl rústic protegit. “Podem afirmar de forma contundent que el nou Pla General dona cabuda a les necessitats dels propers 20 anys disminuint l’ocupació de sòl urbanitzable en relació al PGOU vigent”. És a dir, amb una previsió de nous creixements de 268.29ha, reduïm en un 46% (225,56ha manco) les previsions de creixement respecte el planejament previst en l’Avanç.

Neus Truyol: “Apostam per la contenció del consum de territori i l’ampliació de sòl rústic. Al mateix temps, aplicam la LUIB eliminant la figura de les zones de règim especial i identificant els nuclis rurals. Hem passat de tenir 43 ZRE a classificar-ne només 19 com a nuclis rurals amb criteris restrictius d’adaptació al medi i al paisatge, per tant 24 ZRE desapareixen” 

En quant al sòl rústic, un dels criteris urbanístics més importants que preveu el nou Pla General és el protegir el medi rural i preservar els seus valors ambientals i paisatgístics, al mateix temps que s’evita la construcció fora del teixit urbà, en especial la creació de nous nuclis de població aïllats.   

També s’estableix el criteri d’impedir la consolidació d’aquells nuclis aïllats, amb baixa densitat prevists en el PGOU del 98 i que no s’han arribat a desenvolupar, com per exemple, Gènova, Son Gual o Puntiró, o creixements no residencials que s’han valorat com no necessaris o que podrien quedar afectats per zones de protecció de riscos, com seria el cas de Son Garcies Vell i part de l’urbanitzable de Son Pardo.  

L’aplicació d’aquests criteris urbanístics ens permeten apostar per una ampliació del sòl rústic i per tant desclassificació de fins a 212,31ha, i xifrar la superfície del sòl rústic en 15.412,94ha.   

La regidora ha exposat les principals propostes del nou Pla General als membres el Consell de Model de Ciutat en una sessió ordinària aquest dimecres.
 

Dins aquest àmbit de sòl rústic, la LUIB el 2017 va introduir una nova categoria especial de sòl rústica, denominada nucli rural i que ara el nou Pla General aplica. Aquests nuclis rurals fan referència a aquells assentaments agrupats de caràcter residencial ja reconeguts pel planejament vigent com a zones de règim especial (ZRE) i que compten amb una determinada grandària i densitat. 

Concretament, de les antigues 44 zones de règim especial (ZRE) provinents d’urbanitzacions il·legals, el nou Pla General en aplicació de la Llei d’Urbanisme (LUIB) identifica i classifica 19 nuclis rurals que mantenen el caràcter de sòl rústic.  

“Hem anat més enllà de la LUIB i hem estat més restrictius a l’hora d’aplicar la classificació de nuclis rurals, per això, de les 44 ZRE hem passat a identificar 19 nuclis rurals, i per tant, es mantenen en classificació de sòl rústic general fins a 25 ZRE”, ha afegit Truyol. 

En aquestes 19 no es possible fer cap reforma o ampliació excepte en el cas que es desenvolupi un Pla Especial i es realitzi una dotació de serveis a la fi d’aconseguir una millora substancial en la seva adaptació a l’entorn i condicions ambientals. En tot cas en aquests nuclis, els criteris exigits són clarament més restrictius que els de planejament anterior. 

Agraïment membres Consell de Model de Ciutat 

La regidora de l’àrea Neus Truyol ha agraït als membres la seva implicació en aquest espai de debat i participació sectorial del qual n’han sorgit les bases i els principis axiomàtics que han definit la revisió del Pla general. “Les aportacions dels membres s’han incorporat a la visió del nou model de ciutat: ciutat oberta al mar i a la natura, una Palma per a la gent, més humana, de barris i pobles, amb una mobilitat eficient, una mescla i diversitat d’usos, i resiliència front el canvi climàtic, diversificació econòmica, entre d’altres”.  

La regidora ha recordat que el nou Pla General incorpora la visió de la sostenibilitat i aposta per l’habitatge assequible, la contenció del creixement urbanístic i el model de la ciutat de les cures. “Aquest document urbanístic de referència de la ciutat desenvolupa un model de ciutat compacta, complexa i contínua per donar resposta als reptes econòmics, socials i mediambientals dels propers 20 anys”, ha afegit la regidora.  

Aquesta sessió forma part del calendari de diverses presentacions del document del Pla General. “Quan el Ple l’aprovi dia 28 d’octubre, continuarem les convocatòries obertes a la ciutadania a través dels consells territorials i sectorials per posar a l’abast de tothom els principis, els eixos i les propostes del nou model de ciutat”. 

Cal recordar que el membres que en formen part són representants de:  

  • Partits polítics: PSIB-PSOE, MÉS, Unides Podem, PP, Ciutadans, Vox. 
  • Entitats socials: Gadeso, EAPN-Xarxa d’inclusió social, ARCA, JAM, Palma XXI, OCB, FAVV, GOB, Cercle d’Economia de Mallorca, COOAT i COAIB, i la Fundació Ateneu Pere Mascaró. 
  • Persones de reconeguda vàlua: Antoni Riera Font (Centre de Recerca Econòmica i Fundació Impulsa) i Pau de Vilchez Moragues (Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic, LINCC, de la UIB) 

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email