Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

La Junta de Govern aprova definitivament el Pla Especial de Santa Catalina

Palma, 20 d’octubre 2021.- La Junta de Govern ha aprovat avui definitivament el Pla Especial de Protecció Arquitectònica i Ambiental de Santa Catalina. El tracta d’una eina de protecció urbanística d’un barri tradicional. “Aquest pla persegueix un doble objectiu: d’una banda protegir arquitectònicament la barriada i mantenir la seva personalitat; i d’una altra regular-ne l’edificabilitat i millorar-ne l’espai públic”, ha dit la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol. “Posam les bases perquè aquesta barriada de la Ciutat pugui mantenir la seva identitat a més de fer-la més amable per a veïns i residents”, ha afegit. El PERI s’aprovarà al plenari d’aquest mes.

Fins ara Santa Catalina es regia per un planejament genèric, no tenia un planejament propi. Ara el que es fa es fa és aprovar definitivament l’adaptació d’aquesta normativa a l’entorn històric de la zona. Aquestes són les propostes concretes d’edificis, volums i característiques estètiques:

Neus Truyol: “volem una ciutat amb caràcter, que mantingui la seva idiosincràsia, i aquest Pla assenta les bases de les futures actuacions a Santa Catalina” .

  • Ampliació catàleg. Cataloga nous elements del barri (s’hi inclouen 8 edificis nous), a més de una nova figura de protecció ambiental que inclou 46 edificis (se’n protegirà la façana)
  • Alçades. Les alçades dels nous habitatges es determinen a partir de la tipologia original amb l’objectiu d’homogeneïtzar el conjunt de les façanes dels diferents carrers. En general, l’alçada predominant es manté en planta baixa més dos a l’interior del barri i planta baixa
  • Fondària edificable: unifica l’ample de les edificacions (la distància que pot ocupar l’edificació des de la línea de carrer), a més de protegir els interiors de les illetes, on no s’hi podrà construir.
  • Xamfrans. S’elimina l’exigència d’executar xamfrans de 4 metres i es proposa que les cantonades siguin arrodonides. Moltes de les edificacions situades en cantonada a la barriada van ser construïdes amb una solució  arrodonida i constitueix un signe d’identitat del barri.
  • Materials. S’hauran d’emprar materials d’acabats i fusteries pròpies del barri.
  • Composició de façanes. Les noves façanes hauran de tenir en compte l’estudi tipològic i les ordenances originals, és a dir, els valors i les característiques pròpies de la barriada.

A part de les actuacions purament arquitectòniques, el pla proposa una sèrie de millores als carrers i als espais públics amb la voluntat de millorar la qualitat urbana de la zona. Es diferencien carrers, tot establint un trànsit prioritari i un altre d’ús restringit per a residents. “Tot amb l’objectiu de pacificar el trànsit, introduir més arbrat i aplicar un model similar al de les superilles”, ha dit Truyol en roda de premsa. També es romp la barrera que actualment existeix entre la part nord i la part sud de Santa Catalina, xapada pel carrer Comte de Barcelona, que desconnecta totes dues parts. “Volem que la Plaça Progrés sigui un veritable cor de la barriada”. Per això es proposen les següents mesures:

El Pla té com a objectiu preservar l’essència de la barriada tot millorant la normativa urbanística.

-Anivellació de voreres i carrers per fer-ne una plataforma única als carrers interiors per poder incorporar més arbrat i fer l’espai més accessible.

-Desviació del trànsit que actualment circula pel carrer Comte de Barcelona per un dels laterals de la plaça per tal de deixar una gran zona verda on ara hi ha carrer.

-Creació d’un aparcament soterrat a la Plaça Progrés i un altre al carrer Indústria

A la protecció arquitectònica s’hi afegeix una regulació de l’edificació i de millora de l’espai públic.

El PERI també determina els usos quant a l’obertura de nous establiments públics, en la línia del que també marca el Pla General, i que coincideix amb la regulació que es fa a eixos cívics i vials per a vianats de la ciutat. La norma limita la ubicació de 3 establiments públics en un radi de 50 metres al voltant d’un establiment públic ja obert, “una mesura que cerca equilibrar els usos i que l’espai que es guanyi sigui per al vianant i el resident i no per a les terrasses”, ha dit Truyol. D’altra banda també s’introdueixen normes estètiques a la retolació i mostradors dels locals de negocis en consonància a aquest entorn urbà singular.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email