Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

El Parc de Ses Vies tendrà un gran corredor verd de 581.865m2 des de plaça d’Espanya al Torrent Gros

El nou Pla General preveu l’increment d’un 43,5% més de zones verdes a tota la ciutat, és a dir 2 milions de m2 més dels actuals, i en concret en el Parc de Ses Vies incrementar en un 77% més la seva superfície  

Neus Truyol: “Proposam la transformació d’un espai molt important de la ciutat per connectar millor els barris, crear més zones verdes i per tant una ciutat per a viure-hi. El projecte del parc de Ses Vies permetrà connectar amb un gran corredor verd el centre de la ciutat – des de plaça Espanya-  amb son Fortesa, Son Cladera i S’indioteria”    

Palma, 26 d’octubre de 2021.- La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, ha exposat avui un dels grans projectes estratègics de ciutat que mostren com es desenvolupa el model de ciutat del nou Pla General. “El Parc de Ses Vies és una reivindicació veïnal històrica a la qual donam resposta a través del nou Pla General”.

El nou Pla General  identifica diferents espais naturals i  de valor ambiental, així com la seva biodiversitat, per tal de restaurar-los i preservar-los com a elements imprescindibles de l’ecosistema dins territori urbà, conformant el  que s’anomena la infraestructura o xarxa verda. Els corredors verds son una part d’aquesta xarxa verda que el nou planejament proposa potenciar, recuperar i ampliar. 

Neus Truyol ho ha explicat dient que “el Nou Pla General proposa la creació d’un sistema d’espais lliures i parcs lineals que connecten els espais naturals de l’entorn de la ciutat amb la mar. Un tractament de tot el conjunt dels sistemes naturals i espais lliures, des de la Serra fins a la mar, inclosa la pradera de posidònia del fons de la badia, com a part d’un únic ecosistema a preservar i millorar”. 

El nou Pla General proposa una superfície estimada de 5.195.725m2, anomenada de Sistemes Generals d’Espais Lliures, dels quals 2.262.267m2 són nous, és a dir, 43,5% són de nova incorporació.  

“Això implica un augment substancial dels corredors i parcs verds per habitant: Respecte el mínim legal de 5m2/habitant, el nou Pla General proposa més de 9m2/resident, és a dir, implica un increment d’un 80%”.  

La regidora ha explicat en detall un dels projectes estratègic que representa aquesta transformació i que Palma ha de desenvolupar en els propers anys. “El projecte del Parc de Ses Vies és un dels projectes reclamats històricament pels veïns i la Plataforma que du el mateix nom, i estam molt satisfets de poder presentar-lo després de tant de temps d’espera”. 

“Aquest projecte és l’expressió del model de ciutat que proposa el Pla, i que està concebut per a desenvolupar els objectius de sostenibilitat urbana i els principis bàsics del nou planejament. És a dir, infraestructura verda, connexió entre barris, mobilitat sostenible, proximitat, entre d’altres”, ha continuat la regidora. 

Truyol ha recordat com la pandèmia del COVID ha posat en evidència la necessitat d’una ciutat saludable, sostenible, humana. “Hem d’avançar cap a la escala humana de la ciutat, amb una mobilitat a peu, dels 15 minuts, amb  més zones verdes. Una ciutat cuidadora de les persones. El futur Parc de Ses Vies permetrà això, al mateix temps que connectarà la trama urbana dels diferents barris (Son Fortesa Nord, Son Cladera, Son Castelló Sud i s’Indioteria)”.

El nou Pla General inclou el detall d’aquest projecte amb imatges orientatives de l’estratègia d’ordenació a desenvolupar. Cal recordar que això haurà d’estar sotmès a un projecte de millora i renaturalització dels diferents àmbits que han de conformar aquest parc lineal, del que només se’n va executar una primera fase al final del carrer Joaquim Verdaguer. El que es fa ara, és definir i proposar les solucions d’ordenació urbanística que ho puguin fer possible, en coherència amb el model de ciutat que dissenya el nou Pla General.

El nou corredor verd que es planteja en aquest espai de ciutat permetrà incrementar en un 77% la superfície lliure, ja que la superfície verda actual és de 328.320m2 i la superfície verda proposada és de 581.865m2, és a dir, 253.545m2 més de zona verda. 

Per tant, aquest projecte dona compliment a diferents objectius que són estratègics i transversals al planejament proposat per a tot l’àmbit de Ciutat: 

  • Incrementar zona verda 
  • Humanitzar la ciutat 
  • Cosir i facilitar les connexions entre  barris propers 
  • Integració urbana i paisatgística de les artèries viàries
  • Foment de la mobilitat sostenible 
  • Connexió entre la trama urbana i la rural 

Això s’aconsegueix amb: 

  • la incorporació de nous espais lliures i elements de connexió a fi d’assegurar la continuïtat del corredor verd entre la plaça d’Espanya, Son Fusteret, Son Cladera, S’Indioteria  i el Torrent Gros.
  • Renaturalització de l’espai de Son Fusteret a fi de recuperar el caràcter de Parc a la zona que actualment ocupa la Fira del Ram i un aparcament, amb la voluntat de mantenir la fira en un espai amb superfície més natural i drenant, com es pot veure en altres exemples, com seria el cas de La Devesa de Girona.
  • Integració d’instal·lacions esportives al corredor verd, prenent com a exemple les instal·lacions esportives de l’Estadi de Tossols Basil d’Olot. 
  • Connectar les zones verdes i els barris situats a banda i banda de l’autopista d’Inca amb amples passeres enjardinades i arbrades que permetin donar continuïtat al parc. Això suposarà poder millorar l’accessibilitat per a vianants i ciclistes,  amb recorreguts d’alta qualitat paisatgística, i connectar barris com Son Oliva, Son Fortesa nord, Son Castelló, S’Indioteria i Son Cladera.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email