Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Benestar Social manté l’aposta pel servei d’acollida municipal per a famílies

Palma 4 de novembre de 2021.- L’àrea de Benestar Social manté l’aposta pel servei d’acollida familiar de llarga estada (SAM). Aquesta setmana la Junta de Govern ha aprovat l’inici de l’expedient i els plecs per a la contractació d’aquest servei per un import superior a 1,5 milions d’euros per a dos anys, 50 mil euros més que l’anterior adjudicació. El tinent de batle de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, ha destacat “la importància dels serveis de segones oportunitats, que van dirigits a famílies que tenen possibilitats reals a mitjà termini de millorar la seva situació, a més de prevenir situacions d’exclusió real, molt especialment per als infants d’aquestes famílies”.

En concret, els serveis d’acollida municipal (de curta o llarga estada) són dos centres d’acolliment per a famílies en situació de dificultat social puntual, per manca de recursos econòmics, d’habitatge, laborals i de suport familiar, però que mantenen factors de protecció social que fan que la família ha de continuar junta. El servei de llarga estada està actualment gestionat per INTRESS (Institut de Treball Social i Serveis Socials)  i té capacitat per a 14 famílies.

Els objectius del servei

A grans trets, aquest servei té dos objectius:

 1. Oferir els serveis que permetin la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones acollides: alimentació, allotjament, higiene personal i vestit.
 2. Oferir a les persones acollides un pla individual d’inserció social, temporalitzat, que contempli de forma personalitzada i consensuada els objectius i les activitats que s’hauran de desenvolupar durant l’estada al servei, per tal d’aconseguir la seva inserció social. 

“Volem posar així en valor els equips de professionals dels programes d’acompanyament a la recerca de feina i d’habitatge, atenció psicològica, suport escolar i de lleure per als menors acollits i el treball en habilitats parentals i de criança”, ha dit la coordinadora general de Benestar, Catalina Trobat.

SAM- Famílies llarga estada en xifres

Durat el 2020 aquest servei va acollir 31 famílies, una dada molt semblant al 2018 i 2019

31 famílies 6 biparentals 22.58%
25 monomarentals 77.42%

Motiu entrada

 • 47% emergències socials (inclou desnonaments)
  • 24% dificultats econòmiques previstes
  • 29% conflictes familiars

El 72% de les famílies no tenen ingressos en el moment de l’entrada al servei d’acollida.

Sortida del servei

El 2020 han sortit 19 famílies del servei

On van?

 • 47’3%  pis o habitació de lloguer
 • 26.3%  habitatges de familiars
 • 10.6%  habitatges d’amistats 
 • 5.3%   altres serveis públics
 • 10.5% sense informació
 • 47’3%  pis o habitació de lloguer

Quina és la situació econòmica de sortida?

 • 57.88%  actius
 • 15.78%  atur (subsidi)
 • La resta inactius (26’34%)

11 famílies han sortit del servei per inserció laboral, i les 8 restants amb el suport de subsidis.

Resultats

Els resultats que es desprenen d’aquest balanç posen de manifest que més del 73% per cent de les famílies que passen pel servei d’acollida municipal surten amb ingressos -ja sigui amb una sortida laboral o via subsidis-. Això vol dir que les famílies, després de tenir acompanyament poden continuar amb la seva vida de manera autònoma tot pagant una habitació o un pis de lloguer.

A més, no s’esgota el temps d’estada previst per a les famílies, el servei de llarga estada es preveu per un any que es pot allargar fins a dos, i gairebé el 80 per cent de les famílies hi estan menys de 12 mesos.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email