Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Finalitza l’excavació del penúltim tram del col·lector interceptor, entre la via de Cintura i el camí Fondo

Palma, 9 de novembre de 2021.- Les tasques d’excavació del penúltim tram del col·lector interceptor de recollida d’aigües pluvials i residuals han finalitzat. Aquesta infraestructura, una vegada conclosa a la primavera de 2022, juntament amb el tanc de tempesta, permetrà evitar vessaments a la mar i el tancament de les platges de Can Pere Antoni i de Ciutat Jardí.

Avui matí la tuneladora que excava el túnel per on discorrerà el col·lector interceptor ha estat extreta del pou situat al final del carrer de Barranquilla, devora la confluència amb la via de Cintura. Finalitza així l’excavació del penúltim tram d’aquesta infraestructura, un tram de 766 metres, entre aquest punt i el pou situat al carrer de l’Hort de les Ànimes (davant Institucions Penitenciàries, devora la confluència amb el camí Fondo), per on s’havia introduït la maquinària el passat dia 26 d’agost.

La feina per a fer possible el dipòsit de laminació i el col·lector va ser iniciada durant l’anterior mandat per la ex-presidenta d’EMAYA i actual regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, i per Vicenç Vidal, a la Conselleria de Medi Ambient.

Aquest és el penúltim tram de l’excavació i la seva finalització suposa que ara mateix ja s’ha excavat el 85% dels 3 km que separen les Avingudes, al centre de Palma, de la depuradora EDAR 2 situada en el Coll d’en Rabassa.

Recordem que el primer tram, de 716 metres entre l’avinguda de Gabriel Alomar i el carrer de Caracas, es va excavar entre el mesos de juliol i desembre de 2020. Posteriorment, el mes de febrer de 2021 es va excavar el tram més curt, de 155 metres i darrer del recorregut, que enllaça el pou situat devora la depuradora amb la darrera estació de bombament.

El mes de juliol va finalitzar l’excavació del tram més llarg, de 933 metres, entre el polígon de Llevant i la via de Cintura. I avui ha finalitzat el 4rt tram, de 766 metres entre aquest punt i el camí Fondo.

Ara només resta l’excavació d’un tram de 480 metres, entre el pou del carrer de l’Hort de les Ànimes i el pou de recepció situat devora la depuradora. L’excavació començarà a mitjans del mes de desembre i es perllongarà durant dos mesos i mig.

D’aquesta manera, previsiblement a finals de febrer, es completaran els 5 trams en els quals s’ha dividit l’obra dels 3 km que separen la depuradora EDAR 2, al Coll d’en Rabassa, del punt d’inici d’aquesta infraestructura a les avingudes. La infraestructura compta també amb 3 pous d’atac i 3 pous de recepció. Es tracta d’una obra de gran envergadura, única a Palma, una gran canonada de formigó armat de 2 metres de diàmetre interior, per on transcorrerà la conducció d’aigües residuals i pluvials. La finalització està prevista per al mes d’abril de 2022.

Una obra única a Mallorca

La maquinària principal d’aquesta obra és una tuneladora HERRENKNECHT AVN1800TB, una màquina de 45 tones de pes, 7,4 m de llargària, un diàmetre exterior de 2,4 m, que excava el terreny amb un corona de tall giratòria. La màquina treballa a una fondària mitjana d’uns 8 metres i es maneja des d’una cabina de control.

L’avanç es realitza de forma progressiva. Quan finalitza el recorregut de la màquina es recull el bastidor i es recol·loca. Aquesta operació es repeteix fins que s’ha perforat la totalitat de longitud de cada tram; quan arriba al següent pou s’extreu la maquinària per ressituar-la al següent punt des d’on començarà a excavar. El material excavat es transforma en llots que s’extreuen a la superfície mitjançant un sistema de bombament.

Evitar vessaments a la mar

La construcció del col·lector forma part del projecte conjunt de col·lector interceptor i dipòsit de tempesta, unes infraestructures destinades a recollir, conduir i emmagatzemar aigües residuals i pluvials per a depurar-les i evitar vessaments a la badia de Palma en casos de pluges. Ambdues infraestructures permetran reduir en un 90 % els tancaments de les platges de Can Pere Antoni i de Ciutat Jardí.

Les obres tenen un pressupost global de més de 27 milions d’euros i generen una mitjana de 40 llocs de feina directes. El finançament l’aporta la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears a través del cànon de sanejament.

El projecte inicial es va modificar lleugerament per adaptar-lo a la nova depuradora que es construirà a càrrec del Ministeri de Transició Ecològica.

Una tasca iniciada el passat mandat per la regidora Truyol i l’ex conseller Vicenç Vidal

Cal recordar que la feina per a fer possible el dipòsit de laminació i el col·lector va ser iniciada durant l’anterior mandat per la ex-presidenta d’EMAYA i actual regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, i per Vicenç Vidal, a la Conselleria de Medi Ambient; recuperant el cànon de sanejament, eliminat pel Partit Popular; aconseguint que el Govern de les Illes Balears invertís 35 milions d’euros, 20 dels quals es van invertir en el tanc de laminació i el nou col·lector.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email