Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Benestar Social ja ha destinat més de 4 milions d’euros en ajudes d’habitatge enguany

Palma, 11 de novembre de 2021.- El tinent de batle de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, i la coordinadora general de Benestar, han presentat les ajudes que ha destinat l’àrea en matèria d’habitatge en el que portam d’any. En concret, de gener a octubre la xifra ha apujat fins als 4.214.000 euros, un 11% més que en el mateix període de l’any anterior, quan va ser de 3.797.000 euros. Això sí, en termes interanuals la xifra de despesa total abaixa: enguany la partida d’habitatge suposa un 42 per cent del global, quan l’any passat era del 45 per cent. “A dia d’avui tots els nostres esforços van destinats a una triple línia de cobertura universal: no deixar ningú enrere, l’aposta per la inclusió i l’agilitat i simplificació administrativa”, ha dit Noguera.

En aquest temps també ha augmentat la despesa total que es destina a ajudes de subministrament majoritàriament elèctrics. Enguany ha estat de 49.700 euros per fer front sobretot a les factures de llum i gas i en menys mesura d’aigua. Es tracta d’un 22 per cent més que l’any anterior quan s’hi dedicaren 40.700 euros.

Antoni Noguera: “els consistoris no podem fer front a l’emergència habitacional sols, cal que el Govern i l’IBAVI siguin responsables i no només ofereixin ajudes per al lloguer a les persones que poden fer-se càrrec d’aquestes despeses, sinó també a les persones més vulnerables a qui des de l’Ajuntament no podem ni volem deixar d’atendre”

Noguera, però, ha insistit que els Serveis Socials no poden afrontar sols el drama de l’habitatge. “És imprescindible actuar de la mà i crear polítiques conjuntes entre els serveis d’habitatge i els serveis socials, per a totes aquelles persones que pateixen la falta d’accés a un habitatge”.

“L’Ajuntament de Palma, i en aquest cas, l’àrea de Benestar té competències en ajudes econòmiques d’emergència social, és a dir, hem de cobrir les urgències en habitatge, situacions puntuals o no previstes. Tot i que no és el que li pertoca fer al consistori, estam mantenint mensualment aquestes ajudes i donant complements de pagament de lloguer a qui té insuficiència d’ingressos perquè prioritzam la necessitat social i les persones davant les competències de l’Ajuntament”.

Noguera ha reclamat a l’IBAVI i al Govern que es faci càrrec de les seves reponsabilitats amb les persones més vulnerables. “ A dia d’avui les ajudes que hi destina van encaminats a sectors de població amb escassos recursos econòmics, però entre els requisits hi ha el fet que estiguin al corrent de pagament de les rendes del contracte de lloguer en el moment de demanar l’ajuda”. Noguera ha recordat que qui està al corrent de pagament és precisament les persones que poden pagar, no les que acudeixen als serveis socials.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email