Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Cultura, Educació i Política Lingüística, Benestar Social i Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat presenten els seus pressupostos 2022

Palma, 17 de novembre de 2021.- La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, el regidor de Benestar Social i Cultura, Antoni Noguera, i el regidor d’Educació, Política Lingüística i Memòria Històrica, Llorenç Carrió han presentat aquests dies el pressupost total de les seves respectives àrees de govern per al 2022.

Per la seva banda, l’àrea de Model de Ciutat disposarà per al 2022 un pressupost de 28.498.158,76 d’euros, això és un 11,3 % més que ara fa un any. “Aquests comptes tenen com a prioritat millorar els espais i equipaments públics de la ciutat”, ha explicat la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol.

Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat: 28,5 M d’euros, un 11,3% més que l’any 2020

Una de les partides destacades són 10 milions d’€ destinats a la compra del Lluís Sitjar. Es farà a través d’un concurs de compra pública per ampliar el patrimoni municipal i que sigui un nou espai públic per la ciutat i puguin gaudir-lo els veïnats. “Responem a una reivindicació històrica i es destina més de mig milió d’€ a l’expropiació del solar veïnat al CEIP S’Aranjassa per l’ampliació del centre i la millora dels accessos”.

També hi ha una partida de 120.000€ per a invertir al projecte de rehabilitació de Ses Voltes, 170.000€ per aportar al projecte de ses obres del Baluard des Príncep i 150.000€ per completar el finançament del projecte de les Torres del Temple.

“Per fer front a la problemàtica de l’habitatge amb la que conviu Palma, destinam 367.00€ al Programa d’Intermediació de Lloguer, que sortirà a concurs per una gestió externa”, ha explicat la regidora, que també ha destacat que es reserva una partida de 15.000€ per al premi bianual d’Arquitectura dels Premis Ciutat de Palma.

“Enfortim el nostre compromís amb la lluita contra el canvi climàtic i invertim 70.000€ per adequar l’edifici municipal de La Soledat per les oficines del projecte europeu ARV que treballa per l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic dels Barris de Llevant”.

La regidora també ha explicat que els comptes reforcen l’aposta per la diversificació econòmica amb la participació al projecte intrainstitucional on Govern de les Illes Balears, Consell de Mallorca, Universitat de les Illes Balears, Autoritat Portuària i Ajuntament de Palma inverteixen respectivament 150.000€ pel Districte d’Innovació de Llevant.

Benestar Social: més de 20 M d’euros, un 11% més que l’any 2020

El pressupost de l’Àrea de Benestar Social augmenta un 11% la partida destinada a gestió i atenció de persones. Això fa que per a l’any que ve hi hagi una partida de 7,5 milions d’euros en ajudes econòmiques, un més que ara fa un any. Amb tot, el pressupost global de l’àrea és de més de 20 milions d’euros.

 “L’objectiu de la ciutat és i ha de continuar sent, fer costat a les persones que més ho necessiten”, ha argumentat el tinent de batle de Cultura i Benestar Social.

El regidor també ha destacat que es manté la partida destinada a treball comunitari amb infants i joves als barris, al qual es destinarà 1.160.000 mil euros mitjançant convenis territorialitzats de col·laboració directa amb entitats del tercer sector. De la mateixa manera es mantenen les subvencions d’interès social i els serveis de dependència i gent gran. En aquest punt Noguera ha explicat que aquest servei passa de 9 milions l’any anterior fins als 7,5 d’enguany perquè la partida que es destina al servei d’ajuda a domicili s’ha pogut reduir en dos milions d’euros gràcies al fet que la Conselleria assumirà els casos que tenen un grau de dependència.

La despesa en els tres centres d’acollida passa a ser de 2,6 milions, això és 330.000 euros més que l’any anterior, per fer front a l’adjudicació dels nous contractes per a 150 places d’acollida. Es manté la partida de 300.000 euros per a Son Banya per fer front a les despeses d’advodats, obres de demolició i ajudes econòmiques puntuals.

Cultura: 5,7 M d’euros, un 23% respecte el 2020

Pel que fa a l’àrea de Cultura, el pressupost passa de 4.671.590,05€ a 5.728.168,19€, la qual cosa suposa un augment de gairebé el 23% -sense tenir en compte el capítol 1 destinat a personal-. Destaca l’augment de les partides destinades a la dinamització cultural de la ciutat amb l’objectiu de fer més present la cultura als barris i pobles de Palma, al foment de la lectura o aquelles dedicades a la promoció cultural per tal de visibilitzar l’oferta cultural de la ciutat i la tasca dels creadors (entre un 112% i un 145%). “Des del 2015 ha augmentat un 55 per cent el pressupost que destina l’Ajuntament de Palma al sector cultural. Continuam donant suport als creadors culturals i apropant la cultura als barris”

També destaca el gran increment de les partides destinades a conservació i restauració del patrimoni cultural (+144%), les de festivals (+46%), les destinades a la programació i manteniment dels teatres municipals (+18,51%) o les del Casal Solleric i el Casal Balaguer amb entre un 8 i un 43%.

S’ha de tenir en compte que altres com les de les Biblioteques Municipals o el Castell de Bellver davallen lleugerament després d’haver patit un augment considerable el 2021 per una sèrie d’inversions ja realitzades, com per exemple aquelles despeses previstes per l’obertura de la nova biblioteca de Pere Garau.

Educació i Política Lingüística: 18,8 M d’euros

El regidor d’Educació i Política Lingüística, Llorenç Carrió, ha explicat els comptes de l’àrea que per a l’any que ve ascendeixen a més de 17.842.277 euros. Carrió ha remarcat que el projecte més destacat per als propers anys en educació 0-3 és la millora de l’oferta educativa a través de dos projectes: d’una banda la creació de nous centres dedicats a la primera infància, per als qual es destinen més de 5.2 milions d’euros, i d’una altra banda la millora de la dotació de la subvenció del bo escolar que s’incrementa en 50 mil euros i passa de 350 a 400 mil euros. També cal destacar la partida de 470 mil euros provinent de capitalitat per dotar dels serveis necessaris el solar de Son Ferriol per a la futura construcció de l’IES Son Ferriol.

“El 2022 les accions al voltant del PalmaEduca volen reflectir la importància d’un programa que compleix 40 anys i és una demostració del compromís municipal amb l’educació i amb la declaració de Palma com a Ciutat Educadora”, ha dit el regidor. La publicació d’un llibre sobre aquests anys, conferències, jornades participatives, formacions, entre d’altres, es dedicaran a aprofundir en el coneixement i concepte de Ciutat Educadora. S’hi dedicaran 326.442,13 euros.

“La recuperació de la normalitat ens permet reactivar el programa d’Escoles Obertes i per això hi destinam 50 mil euros” Es tracta d’un projecte que crea comunitat a partir d’un conjunt d’iniciatives socioeducatives per a les famílies i entitats des de i amb el centre escolar. Al pressupost de l’any que ve destaca un augment de 15 mil euros al pressupost per destinar-lo a la posada en marxa de diversos camins escolars.

En Política lingüística, el projecte més destacat és la digitalització del Diccionari Català-Balear- Valencià dels fills il·lustres Mossèn Alcover i Borja Moll dotat amb 20.000 €.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email