Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

L’àrea de Model de Ciutat inaugura una exposició sobre el Nou Pla General al Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears

Palma, 29 de novembre de 2021.- La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol; el gerent d’Urbanisme, Joan Riera, i el director general, Biel Horrach, acompanyats del president de la Demarcació de Mallorca del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, Joan Cerdà,  han inaugurat avui horabaixa l’exposició del Pla General al Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears. “Volem ser a prop dels professionals de l’urbanisme i de tota la ciutadania per tal que la transformació que ha de fer Palma per viure-hi sigui compartida per tothom”, ha arrencat la regidora. “Valoram positivament poder disposar d’un nou Pla General després de 23 anys, una eina que ha de definir el model de ciutat del futur. És important que els Plans Generals vagin més enllà de les legislatures i els colors polítics”, ha dit Cerdà.

En aquesta jornada, els responsables de l’Oficina del Pla General d’Ordenació Urbana han tengut l’oportunitat d’explicar-ne el contingut, abans de visitar l’exposició que romandrà oberta fins al 15 de febrer. Es podrà visitar de dilluns a divendres de 10.30 a 13.30h i de 16 a 19h i els dissabtes de 10 a 14h. A més, durant el mes de desembre i gener es podran fer visites guiades amb dues arquitectes que acompanyaran i explicaran l’exposició als visitants.

Els eixos del Pla General

  • Protecció i ús racional del territori 

Es basa a prioritzar la conservació i reconversió dels sòls ja transformats en compte de consumir més territori. Per tant, una contenció dels nous creixements ajustats al sòl urbanitzable estrictament suficient i necessari per a satisfer les previsions demogràfiques. Concretament un 46% menys (225,56ha) respecte les previsions de creixement del planejament previst en l’Avanç. A més, es desclassifiquen fins 212 ha de sòl .

  1. Palma, oberta al mar i la natura 

Es proposa identificar els corredors verds i augmentar la superfície de parcs en més de 2 milions de m2 nous. També la recuperació i protecció del front litoral a través de projectes de transformació com és la renaturalització de la Platja de Palma, per recuperar l’ecosistema i fer el litoral més resilient als efectes de la crisi climàtica. I sense oblidar l’aposta per la sostenibilitat del territori i potenciar el sector agrícola amb la creació del Parc Agrari, que és també una aposta per la sobirania alimentaria. 

  • Humanització de la ciutat i mobilitat sostenible

Palma ha de ser la ciutat dels 15 minuts. Ja s’estan fent passes importants a ciutat en aquesta direcció i el nou Pla General dibuixa les línies del futur: eixos cívics transversals i radials i el model de les superilles per a fomentar la ciutat de proximitat. A nivell de ciutat, es dissenyen projectes estratègics com és la reconversió de la via de cintura i els nusos de canvi a diferents llocs de ciutat. Ambdós, a més de millorar la mobilitat a escala humana, permetran cosir els barris i crear noves zones verdes.  

  • Palma, ciutat de barris i pobles. Una ciutat per a la gent 

Es proposen mesures que fomentin aquesta ciutat policèntrica: amb mescla d’usos i habitatge assequible que garanteixi equilibris socials; és a dir, la ciutat de les cures, inclusiva i segura. De fet, en aplicació de totes les mesures de foment d’habitatge protegit i assequible que es proposen, el 2040 s’haurà multiplicat per 8 l’habitatge social a Palma. Això implica arribar al 5,6% d’habitatge social a Palma, és a dir, 11.288 habitatges.  

En aquest apartat, també hi ha un important paquet de mesures per a protegir el patrimoni urbanístic i arquitectònic. S’amplia el catàleg, i s’incorporen més edificis a protegir, arribant a més de 600 en total.  

  • Palma, una ciutat resilient i autosuficient front a la crisi climàtica 

Front a la Crisi Climàtica, el NPG  introdueix  diferents mesures de reducció de les emissions de CO2 (mesures de mitigació) com és la capacitat d’autosuficiència energètica, especialment mitjançant cobertes fotovoltaiques.

Per un altre costat, es proposen diferents mesures d’adaptació al canvi climàtic per fer de Palma un territori més resilient: treballar cap a l’autosuficiència hídrica en tots els nous creixements, i mesures per fer front a l’illa de calor tot incrementant el verd als espais oberts així com les cobertes verdes.  

  • Diversificació econòmica: una ciutat d’encontre i intercanvi 

El NPG té com objectiu establir les bases per una transició ecosocial del model econòmic de Palma, mitjançant la seva diversificació: economia Blava, la BioEconomia o l’Economia Cultural i Creativa. Per a fer possible la seva implantació, es delimiten àrees de nova centralitat com són el Districte Innovador de Llevant, el Pol Marí, Son Busquets i l’Antiga Presó al nord de Palma, Son Pardo o Son Güells, entre d’altres.  

La diversificació econòmica passa també per la reconversió del sector industrial a través de mesures de millora dels polígons industrials. El petit i mitjà comerç mereix una especial atenció i per això s’han incorporat mesures pel seu foment, per exemple limitant que les plantes baixes es converteixin en habitatges.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email