Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Palma rebrà una inversió directa de Capitalitat de 7 milions d’euros per al 2022

Palma, 3 de desembre de 2021.- El Consell de Capitalitat s’ha reunit avui per a aprovar els acords de capitalitat per al 2022. Així, el Govern i el Consell de Mallorca faran una aportació de 7 milions d’euros perquè l’Ajuntament en disposi lliurement per executar millores a Palma. El Govern destinarà 5 milions d’euros i el Consell, 2 milions més que permetran dur a terme 13 projectes. En total, el Consell de Capitalitat ha acordat actuacions a Palma per compensar els costs de capitalitat per valor de 30.599.588 euros, dels quals 28,59 milions provenen del Govern i 2 milions del Consell de Mallorca.

El Govern aportarà 5 milions de lliure disposició i el Consell, altres 2 milions que permetran dur a terme 13 projectes.

Projectes directes

Els projectes gestionats per l’Ajuntament que es finançaran mitjançant els 5 milions que el Govern aporta de forma directa aposten per la cultura, per l’educació, per millorar els recursos de Seguretat Ciutadana  per a què donin un millor servei a la ciutadana i per potenciar els equipaments als barris. Són els següents:

PROJECTES FINANÇATS PEL GOVERN INVERSIÓ
Renovació de la flota de vehicles de la Policia Local i de Protecció Civil 800.000 €
Projecte d’obres d’enllumenat al passeig del carrer Pere Sans Garau a Son Sardina 100.000 €
Subvenció per a la rehabilitació d’habitatges a barris vulnerables 1.000.000 €
Concurs arquitectònic de rehabilitació galeries i costa del teatre a plaça Major 100.000 €
Rehabilitació de l’Antiga Presó 110.000 €
Projecte d’urbanització del soler per a l’IES de Son Ferriol 470.000 €
Reforma del Mercat del Camp Redó 2.000.000 €
Centre de cultura popular a Son Cànaves al Secar de la Real 220.000 €
Serveis i materials per al nou centre de Can Ribas 200.000 €
TOTAL 5.000.000 €

Els projectes que es finançaran mitjançant els 2 milions que aporta el Consell de forma directa permetran millorar equipaments a barris. Són els següents:

Les actuacions aposten per la cultura, pels equipaments esportius, educatius i de mercats i pels barris 

PROJECTES FINANÇATS PEL CONSELL DE MALLORCA INVERSIÓ
Reforma del mercat del Nou Llevant 470.000 €
Elaboració del projecte per a la construcció d’una pista d’atletisme 260.000 €
Projecte de reforma de la plaça de Sant Cosme a Son Cotoner 800.000 €
Rehabilitació de l’Antiga Presó 470.000 €
TOTAL 2.000.000 €

Compensacions

Apart de la inversió directa, l’acord contempla inversions per valor de 19 milions d’euros per part del Govern en matèria de compensació, en actuacions dutes a terme per l’administració autonòmica. Així, potencien la construcció d’Habitatges de Protecció Oficial, els equipaments sanitaris, esportius i educatius. Es tracta dels següents:

PROJECTES GOVERN COMPENSACIONS INVERSIÓ
Promoció d’11 HPO al Coll d’en Rabassa 979.554 €
Construcció d’un centre de dia a Son Xigala 263.646 €
Urbanització parcel·la Hospital Psiquiàtric 5.807.666 €
Construcció CEIP Palma B La Femu 3.919.903 €
ones comuns de l’Hospital General 1.159.817 €
Reforma de Son Pacs 506.685 €
Construcció multiaulari tecnificació esportiva (IES CTEIB) 4.499.020 €
Obres millora oficines centrals SOIB 2.400.000 €
TOTAL 19.536.291 €

L’acord també conté inversions consolidades que s’inclouen cada any: el fons de cooperació local (3 milions) i l’anualitat per al 2022 de la reparació del pavelló de Son Moix (1 milió).

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email