Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Cort inicia el procediment per a l’arrendament d’un nou local per al Casal de Barri i Biblioteca Municipal de Son Sardina

Palma, 9 de desembre de 2021.- La Junta de Govern ha iniciat el procediment de convocatòria pública per a la presentació d’ofertes destinades a la contractació de l’arrendament de bé immoble a la zona de Son Sardina de Palma amb destinació a Casal de Barri i Biblioteca Municipal per al desenvolupament de serveis i activitats socioculturals a l’esmentada zona.

El local en què s’ubiquen actualment el casal de barri la biblioteca és un local que el desembre de 2005 va cedir l’entitat Sa Nostra Caixa de Balears mitjançant un conveni que tenia una durada de deu anys. Malgrat que els canvis vinculats a les fusions bancàries es va mantenir vigent.La gestió de les propietats immobiliàries d’aquesta entitat bancària, mitjançant ServiHabitat, entre d’altres, va motivar la finalització del conveni a finals de l’any 2019, tot i que encara no s’ha hagut de deixar el local esmentat, a l’espera de poder disposar d’un local llogat que es pugui destinar a aquest ús.

Aquest equipament és d’una gran importància per a la vida educativa i cultural del barri, és un equipament que ja és un referent per als veïnats atès que fa quinze anys que hi és. Així mateix, tractant-se d’un barri situat a la ruralia, no hi ha dins la zona altres equipaments alternatius. És per això que l’Ajuntament considera necessari disposar d’una alternativa per no deixar sense servei als veïnats de la zona.La despesa global serà de 54.000 euros (amb l’IVA inclòs) per als pròxims cinc anys, això són 900 euros mensuals. El local haurà d’estar ubicat a la zona urbana de la barriada de son Sardina, a una planta baixa, acabat i en perfectes condicions. Haurà de disposar d’una superfície mínima útil de 350 metres quadrats.

Els interessats a oferir a l’Ajuntament per a llogar els seus locals han de presentar les seves propostes mitjançant el registre electrònic de l’Ajuntament els pròxims quinze dies hàbils des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email