Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Darrer mes d’exposició pública del Nou Pla General de Palma

Palma, 11 de gener de 2022.- El Nou Pla General de Palma enceta el darrer mes d’exposició pública i estarà accessible tant per consultar-lo com per fer al·legacions fins al 15 de febrer –el període d’exposició pública va començar el 19 de novembre–.

Davant d’aquesta recta final, la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, ha destacat la importància de la participació ciutadana en aquest procés. “El Nou Pla General no és el de l’Ajuntament de Palma, sinó de la ciutat, de tots els que hi vivim”, ha remarcat. “Es tracta que es puguin fer propostes amb coneixement de causa o que es tingui una opinió formada, perquè el pla és fruit de la participació ciutadana”, ha afegit.

Neus Truyol: “El Nou Pla General no és el de l’Ajuntament de Palma, sinó de la ciutat, de tots els que hi vivim”.

El Nou Pla General té com a objectiu posar les bases de la transformació social, ambiental i econòmica de les properes dècades a Palma, tenint sempre ben present una ciutat a escala humana, compacta i propera. La Regidoria de Model de Ciutat ha dedicat els darrers mesos a tenir trobades amb diferents organismes, associacions, entitats i agrupacions per explicar-lo, resoldre dubtes i respondre preguntes. “Ara s’ha de fer un darrer esforç per arribar al màxim de gent i a les persones que tenen interessos concrets”, ha indicat Truyol.

La ciutadania i les entitats poden consular el Nou Pla General en línia a la pàgina web de l’Ajuntament de Palma –en el següent enllaç: https://bit.ly/3fa85z2–. Aquí també trobaran un visor interactiu de consulta, gràcies al qual podran identificar totes les qualificacions del nou pla i fer consultes temàtiques. D’altra banda, els tècnics d’Urbanisme estan a l’abast de les persones o associacions que vulguin fer alguna consulta tècnica de dilluns a divendres. En aquest cas, s’ha de sol·licitar cita prèvia en aquest enllaç: https://bit.ly/3zLTpQ6.  

Fins al 15 de febrer, Model de Ciutat prioritza les presentacions, reunions i conferències per donar-lo a conèixer.

A més, la seu del Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) ofereix una exposició del Nou Pla General, la qual es pot visitar de dilluns a dissabte (de 10.30h a 13.30 i de 16 a 19h de dilluns a divendres, i de 10.30 a 13.30 els dissabtes). A més de la mostra, especialistes en urbanisme i en el Nou Pla General ofereixen jornades explicatives per aprofundir en el nou model de Ciutat que proposa.

El 14 de gener es farà la segona jornada, amb dos eixos principals:

  • Cap a un model de Ciutat: pla i projecte. Hi participaran els doctors arquitectes Pedro Górgolas (membre de l’equip de Territori I Ciutat) I Estanislau Roca (professor emèrit de la UPC).
  • Enfocament jurídic del Nou Pla General i encaix en la Llei d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB). Hi participaran l’assessor jurídic Sebastián Olmedo (membre de l’equip de Territori i Ciutat) i l’arquitecte Gerardo Roger (redactor de la LUIB).

Aquesta jornada es podrà seguir en format presència a la seu del COAIB (carrer Portella 14 de Palma) prèvia inscripció i també en format virtual.

Els eixos del Pla General

  • Protecció i ús racional del territori 

Prioritzar la conservació i reconversió dels sòls ja transformats, en compte de consumir més territori. Hi ha una contenció dels nous creixements ajustats al sòl urbanitzable estrictament necessari en funció de les previsions demogràfiques. La previsió de creixement és un 46% menys (225,56ha) respecte del planejament de l’Avanç i es desclassifiquen fins a 212 ha de sòl.

  • Palma, oberta al mar i la natura 

Es proposa identificar els corredors verds i augmentar la superfície de parcs en més de 2 milions de m2 nous. També la recuperació i protecció del front litoral davant dels efectes de l’emergència climàtica amb projectes transformadors com la renaturalització de la Platja de Palma. I sense oblidar l’aposta per la sostenibilitat del territori i per potenciar el sector agrícola amb la creació del Parc Agrari, que també fomenta la sobirania alimentaria. 

  • Humanització de la ciutat i mobilitat sostenible

Palma ha de ser la ciutat dels 15 minuts. Ja s’estan fent passes importants a ciutat en aquesta direcció i el nou Pla General dibuixa les línies del futur: eixos cívics transversals i radials i el model de les superilles per a fomentar la ciutat de proximitat. Es dissenyen projectes estratègics com la reconversió de la via de cintura i els nusos de canvi a diferents llocs de ciutat. Així es podran cosir els barris i crear noves zones verdes.  

  • Palma, ciutat de barris i pobles. Una ciutat per a la gent 

Es proposen mesures que fomentin una ciutat policèntrica: amb mescla d’usos i habitatge assequible que garanteixi equilibris socials. Palma ha de ser la ciutat de les cures, inclusiva i segura. De fet, en aplicació de totes les mesures de foment d’habitatge protegit i assequible que es proposen, el 2040 s’haurà multiplicat per 8 l’habitatge social fins a arribar-ne al 5,6% (11.288 habitatges socials). També hi ha un paquet important de mesures per protegir el patrimoni urbanístic i arquitectònic. S’amplia el catàleg i s’incorporen edificis a protegir (n’hi haurà més de 600).  

  • Palma, una ciutat resilient i autosuficient front a la crisi climàtica 

Enfront de la Crisi Climàtica, el Nou Pla General  inclou  mesures de reducció de les emissions de CO2 (de mitigació), com les orientades a l’autosuficiència energètica, especialment mitjançant cobertes fotovoltaiques. També s’inclouen mesures d’adaptació al canvi climàtic per fer de Palma un territori més resilient: treballar cap a l’autosuficiència hídrica en tots els nous creixements i fer front a l’illa de calor tot incrementant el verd als espais oberts així com les cobertes verdes.  

  • Diversificació econòmica: una ciutat d’encontre i intercanvi 

Un dels objectius del Nou Pla General és establir les bases per a una transició ecosocial del model econòmic de Palma, mitjançant la seva diversificació: economia blava, la bioeconomia o l’economia cultural i creativa. Es delimiten àrees noves de centralitat, com el Districte Innovador de Llevant, el Pol Marí, Son Busquets, l’Antiga Presó al nord de Palma, Son Pardo i Son Güells, entre d’altres.   La diversificació econòmica passa també per la reconversió del sector industrial amb  mesures de millora dels polígons industrials. El petit i mitjà comerç mereix una especial atenció i per això s’han incorporat mesures pel seu foment, per exemple limitant que les plantes baixes es converteixin en habitatges.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email