Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

El Nou Pla General garantirà la protecció de la zona humida de Ses Fontanelles, minimitzarà la superfície edificable i apostarà pel comerç de proximitat

Palma, 7 de febrer de 2022.- Més de 170.000 metres quadrats del total de 325.937 que té l’àmbit de ses Fontanelles seran seran sistema general d’espais lliures, segons preveu el Nou Pla General. Es desclassificaran com a sòl rústic protegit (àrea d’interès natural) 153.015 metres quadrats que garantiran la recuperació de la zona humida i la protecció del Limoniun barceloi –una planta endèmica i en perill d’extinció–.

D’aquesta manera es minimitzarà la superfície edificable i s’apostarà perquè en aquesta zona hi hagi una diversitat d’usos. Es reservaran 16.963 metres quadrats per a equipament i una superfície similar per a carrers.

Es desclassificaran com a sòl rústic protegit 153.015 metres quadrats.

Cal destacar que es passarà d’un centre comercial de més de 93.000 metres quadrats de sostre a 7.000 metres quadrats per a ús comercial. També cal tenir en compte que la superfície d’ús comercial s’adaptarà al Pla Director d’Equipaments Comercials de Mallorca del Consell de Mallorca.

Per integrar de manera adequada l’espai edificat amb l’ecosistema i la zona verda es crearà una zona de transició cap a la zona humida i s’eliminarà la pressió que representa la ronda de trànsit rodat.

La superfície per a ús comercial tindrà un màxim de 7.000 metres quadrats enfront dels més de 93.000 metres quadrats de centre comercial del pla vigent.

Quant a l’equipament comercial, s’elimina la possibilitat de fer un centre comercial i es crea un programa d’usos mixtes perquè la Platja de Palma tengui un centre de serveis i equipaments de referència, i també per reduir la necessitat de fer desplaçaments. Així, se cercaran alternatives que afavoreixin l’interès general i que no alimentin les dinàmiques especulatives en aquesta zona. A més d’un ús comercial, es permetreran usos administratiu i de serveis personals, el de restauració i el recreatiu. També es podran construir habitatges plurifamiliars.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email