Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Aprovat el projecte de conservació i restauració de la sala de cuina del Castell de Bellver

Palma, 16 de febrer de 2022.- La Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma ha aprovat aquest dimecres el projecte de conservació i restauració de la sala de cuina del Castell de Bellver, el qual té un pressupost estimat de 174.192 euros que es finança mitjançant la Llei de capitalitat.

La sala de cuina ocupa una estada coberta per quatre voltes. Aquesta cuina es va instal·lar quan el Castell es va convertir en una caserna i se situa a la segona planta –és la primera estada a la dreta de l’escala principal. El seu estat de conservació és desigual i les intervencions s’ajustaran a les diferents necessitats.

Es durà a terme una neteja prèvia dels paraments de la sala, amb l’objectiu d’eliminar pols i brutícia acumulada, així com claus, peces metàl·liques i altres materials no originals. El projecte, l’obra del qual té una durada estimada de sis setmanes, contempla:

  • La restauració dels elements petris dels paraments i les voltes.
  • La restauració dels esquerdejats i els emblanquinats.
  • La restauració de les rajoles de les fornícules.

Aquest projecte, redactat per l’arquitecte Sebastià Font Trobat, va rebre l’autorització de la Comissió Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca el 20 d’octubre de 2020 i l’informe favorable de la Comissió del Centre Històric el 8 de juny de 2021.

Totes les intervencions es duran a terme des del màxim respecte a la integritat física, històrica i estètica del monument, aplicant els principis bàsics de l’ètica en la restauració: mínima intervenció, respecte a la integritat, estabilitat, reversibilitat i llegibilitat. Les tasques seran dirigides per tècnics titulats en la conservació de béns culturals i l’equip de treball tindrà un historiador de l’art, qui participarà en la presa de decisions i en la revisió dels criteris d’intervenció, a més de documentar el procés de restauració.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email