Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

L’Ajuntament renova el Pacte per la Inclusió Social amb EAPN

Palma, 17 de març de 2022.- L’Ajuntament de Palma ha renovat aquest dijous 17 de març el Pacte per la Inclusió Social amb la Xarxa per la Inclusió Social EAPN-Illes Balears que durarà fins al final de l’actual mandat i que té dos objectius definits:

 • Millorar les condicions de vida de les persones en situació o en risc de pobresa o exclusió social.
 • Enfortir i consolidar el treball de les entitats socials adreçades als col·lectius en risc social.

Representants de tots els grups municipals han subscrit aquest nou pacte amb EAPN: Francisco Ducrós Salvá, en representació del PSIB-PSOE; María de las Mercedes Celeste Palmero, en representació del PP; Antoni Noguera Ortega, en representació de MÉS-Estimam Palma; Eva Maria Pomar Juan, en representació de Ciutadans; Sonia Vivas Rivera, en representació d’Unides Podem; Fulgencio Coll Bucher, en representació de Vox-Actúa Palma. Xavier Torrens Prats ha signat el pacte en representació d’EAPN-Illes Balears.

Xavier Torres, ha lamentat que s’hagi passat “d’un context de crisi per la covid a un altre context de crisi per la guerra a Ucraïna”, els quals afecten “les persones més vulnerables i els mateixos col·lectius de sempre”. “El que ens uneix és que volem una ciutat més justa, solidària i que no deixi ningú enrere”, ha sentenciat.

El document estableix les següents línies d’actuació:

 1. Mesures orientades a la inclusió social de les persones en situació o risc de pobresa o exclusió social:
 2. Prioritzar la reducció de la pobresa i la integració social i laboral dels grups en risc d’exclusió i garantir que les polítiques econòmiques no generin més pobresa i desigualtat.
 3. Garantir, dins de les competències de l’Ajuntament, la igualtat d’accés a drets, recursos i prestacions.
 4. Instar l’Ajuntament a dur a terme iniciatives per fer efectiu el dret a un habitatge digne, dins de les seves competències.
 5. Aplicar plans integrals de senvolupament comunitari per avançar cap a la convivència, la interculturalitat i la plena ciutadania.
 6. Ampliar i consolidar els serveis i programes de formació, orientació i inserció laboral de col·lectius vulnerables.
 7. Promoure l’autonomia personal de la gent gran i la seva inclusió social.
 8. Mesures per garantir l’estabilitat i l’atenció de les entitats a les persones en risc social (amb unes condicions de finançament adequades):
 9. Impulsar el procés de concertació de serveis socials.
 10. Si la concertació no és possible, subsituir les convocatòries anuals de subvencions per pluriennals.
 11. Planificar les convocatòries de subvencions i mantenir les bestretes.
 12. Condicions laborals dignes per als treballadors de l’àmbit de la inclusió social.
 13. Promoure la contractació pública amb les entitats socials sense ànim de lucre i empreses d’inserció.
 14. Garantir el compliment dels requisits de la Llei del tercer sector d’acció social, la Llei de serveis a les persones en l’àmbit social i la Llei del voluntariat.
 15. Mesures per a la simplificació administrativa i fer més fàcil la relació entre les entitats socials i l’administració:
 16. Simplificar la tramitació de les convocatòries en l’àmbit de la inclusió social.
 17. Mantenir els mateixos criteris durant tot el procés de les convocatòries, sense canvis d’interpretació que puguin perjudicar les entitas.
 18. Unificar a totes les administracions les acreditacions que es demanen a les entitats.

Cal destacar que es crearà una Comissió del Pacte, formada per un o més representants de les parts que l’han signat i que, a més de vetllar pel compliment de les línies d’actuació, farà un Pla d’Acció per dur a terme les mesures que s’han previst.

EAPN-Illes Balears. Xarxa per la inclusió social

EAPN-IB és una organització sense ànim de lucre que es va fundar l’any 2005 amb l’objectiu de combatre la pobresa i l’exclusió social a les Balears, amb mecanismes de coordinació entre les entitats que hi formen part. EAPN-IB també és l’interlocutor de les entitats davant de les administracions per defensar els interessos de les persones vulnerables.

L’organització està formada per 27 entitats (associacions, fundacions, cooperatives i empreses d’inserció, entre d’altres) que atenen anualment gairebé 150.000 persones, amb més de 2.100 treballadors, més de 4.000 voluntaris i un moviment econòmic d’uns 65 milions d’euros.

L’Ajuntament de Palma reconeix el paper cabdal que les entitats que formen part d’EAPN-IB tenen per donar resposta a les necessitats de les persones més vulnerables i vol impulsar actuacions per millorar les seves condicions.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email