Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Model de Ciutat i el Col·legi d’Arquitectes treballaran plegats per agilitzar la tramitació de llicències

Palma, 24 de maig de 2022.- L’Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat i el Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) treballaran plegats per agilitzar la tramitació de les llicències després que el Consell de Gerència d’Urbanisme hagi donat llum verda al conveni entre l’Ajuntament de Palma i aquesta entitat. Aquest acord servirà per minvar el temps de demora en la concessió de llicències i servirà de model per a futurs convenis de col·laboració amb altres col·legis professionals.

Cal tenir en compte que, per sol·licitar una llicència, s’ha d’entregar molta documentació, la qual abasta autoritzacions i informes tècnics. En el cas de Palma, el 2019 es va posar en marxa un servei d’assessorament als ciutadans i professionals que analitzava les autoritzacions i els informes, però no ha estat suficient per acabar amb la demora. Per això, la Gerència d’Urbanisme va contactar amb els col·legis professionals del sector que estan implicats en la tramitació de les llicències. Va ser llavors quan el COAIB va posar en marxa un servei d’assessorament tècnic per als seus col·legiats.

Ara es dona una passa més, amb l’impuls d’aquest conveni d’agilització administrativa urbanística, el qual s’empara en la legislació autonòmica –decret 1/2020 per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa. La normativa permet que els col·legis professionals puguin fer tasques de verificació de documentació i d’elaboració d’informes no vinculants sobre l’adequació de les obres. Del que es tracta és d’agilitzar les passes prèvies a la sol·licitud de la llicència. Així, el COAIB podrà:

  • Fer informes preliminars o orientatius de les actuacions urbanístiques  abans de demanar les llicències.
  • Fer informes d’integritat documental dels projectes tècnics que s’han de presentar davant de l’Ajuntament.
  • Fer informes d’idoneïtat tècnica dels projectes tècnics que s’han de presentar davant de l’Ajuntament.

La durada del conveni serà d’un any a partir de la signatura, encara que es podrà prorrogar.

“És una gran notícia, una passa endavant molt important per a la millora de la tramitació de les llicències d’obres”, ha dit la regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol, després de la reunió del Consell de Gerència d’Urbanisme. Després que el Govern aprovàs el decret que permet aquests convenis de col·laboració amb els col·legis professionals l’any 2020, l’Ajuntament de Palma ha estat la primera institució  posar-los en marxa. “Ens hem avançat a la Conselleria d’Habitatge, que encara no ha fet cap model de conveni. I aquest que aprovam avui servirà de model per a futurs convenis amb la resta de col·legis professionals i també per a altres ajuntaments”, ha continuat. “Innovam per millorar la cooperació amb altres agents i els serveis públics”, ha sentenciat Truyol.

“Estam molt satisfets per l’aprovació d’aquest conveni i que a més compti amb el suport del Consell de Gerència”, ha dit el president de la demarcació de Mallorca del COAIB, Joan Cerdà, per la seva part. “Farem tot el que sigui possible de la nostra part, aportant la nostra infraestructura, per aconseguir aquest objectiu comú de reduir els problemes de tramitació als nostres col·legiats així com per ajudar a l’Ajuntament en la presentació dels projectes”, ha afegit.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email