Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

El nou Pla General incrementa els espais lliures i els equipaments de Sant Agustí i Cala Major.

Palma, 30 de maig de 2022.,- El Nou Pla General aposta per augmentar els espais públics i per la dotació de nous equipaments, compensant així els déficits que presenten aquestes barriades de Palma. Es substitueixen els usos prevists anteriorment, per tal de garantir la integració de la zona de Cala Major amb el barri de Sant Agustí.

Sant Agustí.

Es substitueixen els 13.251 m² d’industrial i 44.102 m² de centre comercial, per una mescla d’usos. Una actuació que permetrà, alhora, obtenir sòl per a la construcció de 33 habitatges de protecció pública.


Es redueix l’edificabilitat entorn d’un 40%, passant de 60.389 m² a 36.158 m² de sostre. Es milloren també, de forma substancial les zones verdes i els equipaments. En el cas de les zones verdes es multiplicaran per tres: es passa de 7.882 m² del planejament vigent, als 23.720 m² d’Espai Lliure Públic que preveu el nou Pla General. Pel que fa a els equipaments, contempla una ampliació important de l’equipament esportiu Rudy Fernández.

Fins al 2017 no hi havia cap regulació de l’ús turístic, la qual cosa implicava que podia fer-se un hotel a qualsevol punt de la ciutat. El NPG amplia aquesta regulació i, en resposta a Pla d’Intervenció a Àmbits Turístics, assenyala els únics llocs on seria factible la implantació de places turístiques. En particular, en el cas de Son Toells, els equips tècnics están avaluant, ara per ara, si és pertinent o no l’ús turístic en aquest àmbit.

Cala Major

El Pla General té per objectiu aconseguir un espai lliure a la zona pròxima al carrer Joan Miró, concretament entre els carrers Gavina i Miquel Codol. Es tracta d’una reivindicació històrica dels veïns de la zona de Cala Major-Sant Agustí, que, a més, suposaria dotar la barriada de més equipaments amb la incorporació d’aquest espai lliure públic.

Es redueixen les alçades proposades a devora el carrer Joan Miró, incrementant de forma esglaonada les que estan més allunyades, tot per tal d’assolir un encaix volumètric, alhora que es cerca un equilibri econòmic. Aquesta actuació suposarà, entra altres coses, la demolició d’edificis del carrer Joan Miró que ara mateix tenen bars i restaurants a la planta baixa, tot per convertir-lo en un espai lliure i obert a la ciutadania, a la vegada que permetrà obtenir sòl per construir-hi 28 habitatges assequibles de titularitat municipal i 25 places d’aparcament.

Per tal d’afavorir l’aparcament dels veïnats, es preveu també la construcció d’un aparcament públic amb capacitat per a 300 vehicles.

En qualsevol cas, pel que fa a l’alçada màxima permesa, actualment s’està revisant el document per tal d’aconseguir el seu ajustament volumètric, així com estudiar les dotacions d’equipaments exigides.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email