Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

L’Ajuntament desmenteix la bola informativa que ha instat a la ciutadania a a presentar reclamacions sobre la Taxa de Residus Urbans

Palma, 23 de juny de 2023.- L’Ajuntament de Palma desmenteix rotundament les informacions que s’han difòs durant els darrers dies instant a la ciutadania a interposar reclamacions davant del Tribunal Econòmic Administratiu Municipal per, segons s’afirma en aquesta aquest bola informativa, recuperar els 126,27 € de la taxa de tractament de residus sòlids urbans del 2022.

Els serveis econòmics de l’Ajuntament aclareixen que el servei de tractament de residus és un servei de recepció obligatòria per a tots els ciutadans de Palma, que actualment es regula com a taxa. Això vol dir que tots els contribuents estan obligats a pagar aquest servei.

Atesa la propagació d’un model de reclamació difós entre la ciutadania per requerir la devolució de l’import de la TRSU (Taxa de Residus Sòlids Urbans), on es manifesta la concurrència de la causa de nul·litat prevista a l’article 217 de la Llei General Tributària, per prescindir del procediment legalment establert, respecte de l’actual ordenança vigent per a 2022, des de l’Ajuntament es confirma “que no existeix cap causa de nul·litat, ja que l’actual ordenança es va aprovar el 1998, segons el procediment previst al Text refós de la Llei de hisendes locals i les seves posteriors modificacions també s’han fet d’acord amb aquesta norma.”

I és que segons els serveis econòmics municipals, la nova Llei de residus dictada en compliment de la normativa comunitària, publicada al BOE de 9/04/22, sí preveu la revisió de les ordenances que regulen i cobren aquest servei per adaptar-les a les noves exigències mediambientals, però en un termini de 3 anys, “és a dir, fins al 10 d’abril del 2025, i no al març del 2018, com informen falsament a una bola informativa difosa en mitjans de comunicació i xarxes socials.”

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email