Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Model de Ciutat adjudica els projectes que permetran obrir El Terreno a la mar

Palma, 19 de juliol de 2022.- La Junta de Govern donarà el vist-i-plau demà dimecres quatre projectes que tenen per objectiu millorar la connexió del barri del Terreno. Aquestes quatre actuacions s’emmarquen  dins l’estratègia de desenvolupament urbà i sostenible integrat al Pla Litoral de Ponent (EDUSI-PLP), amb aportació dels Fons Europeus FEDER.

La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, ha destacat que aquests projectes de connectivitat han de millorar de manera substancial la connexió entre el barri d’El Terreno, el passeig Marítim i la mar i ha recordat que són projectes que són complementaris a la reforma del passeig Marítim. “Aquestes connexions milloraran d’una manera clara aquest salt entre El Terreno i el passeig Marítim i la mar”, ha explicat i ha recordat que es va fer un diagnòsi en el marc de l’estratègia EDUSI-PLP que va permetre identificar aquests  punts prioritaris per intervenir. “Durant els propers mesos es redactaran els projectes d’obra de les connexions, després es licitaran i s’adjudicaran les obres i la intenció és que estiguin enllestides abans de que acabi el 2023”, ha explicat Truyol.

Neus Truyol: “Són projectes de gran interès social, consensuats amb l’associació de veïns” 

En total els projectes sumen una import de de 114.735,63 € amb l’IVA inclòs.

Les actuacions estan previstes en dos àmbits.

Lot 1:ASSISTÈNCIA TÈCNICA SA PORTASSA

Aquest projecte ha estat adjudicat per un import de 14.243,06 € amb l’IVA inclò i afecta a la zona situada a l’extrem Sud del barri, que limita naturalment per la cala de Can Barbarà, el torrent del Mal Pas, l’Avinguda Joan Miró i el carrer de la Pedrera. En aquest àmbit s’ubiquen els jardins de Natzaret, que formen un dels espais verds amb més entitat de tot el front litoral de primera línia del barri de el Terreno.

Actualment és l’únic accés obert entre Can Barbarà i la barriada i no hi ha cap altre punt de connexió amb el passeig Marítim en un radi de 300 metres, essent, per tant, un pas de molta circulació que presenta, a dia d’avui, un mal estat de conservació.

La Junta de Govern aprova demà quatre projectes que sumen una import de gairebé 115.000 euros i que permetran millorar connectivitat del barri 

Atès el seu valor històric, es planteja la rehabilitació amb la conservació de l’estructura i el traçat actual. L’avantprojecte planteja millores en la pavimentació i els revestiments, així com un sistema d’il·luminació i d’elements de seguretat per adaptar-les a les necessitats de l’escala.

 Desnivell entre Sa Portassa (1 del plànol) i Can Barbarà i el plànol connexions proposades a l’estudi

Lot 2: ASSISTÈNCIA TÈCNICA SA QUARENTENA

Aquest projecte ha estat adjudicat a per un import de 21.219,90 € amb l’IVA inclòs i se situa a l’àrea central de la barriada. En aquest espai es vinculen a traves de la plaça Mediterrània enlloc de l’avinguda Joan Miró i passeig Marítim. 

Aquest àmbit es caracteritza per tenir un dels pocs punts cobertura de l’avinguda Joan Miró i té una relació visual directament vinculada al mar, ja que la Plaça Remigia Caubet, juntament amb el Parc de Sa Quarentena, originen un buit a l’alçat.

El parc de Sa Quarentena és un dels punts més importants del front de primera línia i acull unes “bosses” de natura amb rellevància paisatgística i ecològica dins l’àmbit El Terreno. La solució consisteix a resoldre dos desnivells: per una banda el desnivell entre el Carrer Patrimoni i el Jardí de La Quarantena amb un sistema de rampes i per l’altre el salt existent entre la primera terrassa de Sa Quarentena i el Passeig Marítim amb un element mecanitzat.

L’accessibilitat dels jardins de Sa Quarentena únicament es pot resoldre des del carrer Patrimoni amb un recorregut que es resol amb unes arracades molt suaus (6%). Així es crea un desnivell molt més amable el recorregut del qual respectarà el bar existent i ajudarà a recuperar-ne l’activitat.

Aquesta proposta donarà lloc a la redistribució de les àrees de jocs infantils a la zona tangent, o de situar-les en una àrea més interna dels jardins en una zona més aïllada del trànsit rodat.

En aquest punt, amb un pendent d’un 3% s’inicia un recorregut alternatiu amb una passarel·la i un accés mecanitzat (ascensor) que serviran com a punt mirador amb vistes privilegiades a tot el front litoral del nucli antic de Palma i amb unes visuals desplegades per sobre el Port i que resoldran la accessibilitat del conjunt de l’àmbit.

L’accés mitjançant ascensor s’ha situat al punt més allunyat dels habitatges per tal de no interferir en l’accés a l’immoble. Així, es respecta el parc i posen en valor elements com el bar, l’enjardinament, els recorreguts, les visuals i el mural de ceràmic.

Connexió núm. 4 del Parc de Sa Quarentena

Lot 3: ASSISTÈNCIA TÈCNICA ESCALES MEDITERRANI

Aquest projecte ha estatadjudicat per un import de 43.631,52 €amb l’IVA inclòs. En aquest  àmbit es millorarà l’accessibilitat i la il·luminació a les escales de l’antic hotel Mediterráneo (plaça Mediterrània). Es tracta d’un pas estret franquejat per dos edificis, amb escales i una sèrie de terrasses. La proposta en aquest punt és col·locar unes escales mecàniques per pujar-hi.

Aquest punt de connexió és un pas estret franquejat per dos edificis on hi ha unes escales i un sistema d’enjardinament amb dos laterals que ha permès resoldre el conflicte que presenten les dues mitgeres dels edificis.

Un sistema de tres terrasses permet formar uns petits espais de descans per als vianants que pugen en sentit ascendent.

La proposta en aquest punt es resol amb la col·locació d’un sistema mecanitzat d’escales, en sentit ascendent, ja que en salvar un desnivell tan gran amb tan poc recorregut fa que la pujada sigui molt costosa.

Connexió núm. 5 escales de la Plaça Mediterrània

Lot 4:  PLAÇA GOMILA I CARRER GERMANS SCHEMBRI

S’adjudica per un import de 35.641,15 € amb l’IVA inclòs. Aquest  últim lot  preveu recuperar els usos quotidians de la plaça Gomila, tenint en compte que es va cedir inicialment a l’Ajuntament per facilitar els jocs dels infants del barri.

Finalment, un replanteig de la pavimentació acabarà d’unificar les dues zones, la incorporació d’un pas elevat i la plantació d’elements vegetals que permetin la formació de petites agrupacions enjardinades i masses arbòries, acabaran per fusionar l’espai formant un sol àmbit.

El carrer Germans Schembri es repavimentarà i connectarà el nou accés mecanitzat (connexió 5) amb la Plaça Gomila, es tindrà especial cura en la coexistència dels vianants i dels vehicles.

Reurbanització  de la Plazça Gomila i del carrer  Germans Shembri

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email