Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

L’Oficina Antidesnonaments ha aturat el 58% dels desnonaments el 2022

Palma, 10 d’agost de 2022.- L’Àrea de Model de ciutat, dirigida per Neus Truyol, ha fet balanç de la tasca feta per l’Oficina Antidesnonaments durant el 2022 per garantir l’accés a l’habitatge. Així, enguany l’Oficina ha aturat el 58% dels llançaments.Cal destacar que un 59% de les persones desnonades a la ciutat han estat dones, la qual cosa indica que la feminització de la pobresa és un fet estructural a la nostra societat. Model de Ciutat torna a exigir que s’aprovi d’una vegada la Llei estatal que ha de regular els preus dels lloguers i que s’acabi de desplegar la llei balear. L’accés a l’habitatge és el principal problema social de la nostra ciutat.

L’Oficina Antidesnonaments (OAD), organisme que està a càrrec de l’Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, ha emès 140 informes de vulnerabilitat durant els primers set mesos de 2022. Del total, 75 s’han fet a través dels treballadors socials o per iniciativa dels usuaris i els altres 65 s’han elaborat en aplicació del Reial decret llei 37/2020 de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge. Aquesta norma preveu que el jutjat sol·liciti l’informe de vulnerabilitat als serveis socials competents –l’OAD en el cas de l’Ajuntament de Palma– per suspendre temporalment un desnonament.

Des del 2015, l’OAD ha tramitat 796 informes de vulnerabilitat. Cal destacar que l’any que se’n varen fer més va ser el 2021, amb 393 informes, a causa de l’impacte social i econòmic de la pandèmia de coronavirus.

dades a 31/07/2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
INFORMES VULNERABILITAT 1 3 0 8 83 168 158 75 496
RDL37/20 0 0 0 0 0 0 235 65 300
TOTALS 1 3 0 8 83 168 393 140 796

L’Ajuntament també remet la informació de tots aquests casos a la Conselleria d’Habitatge –en compliment del Reial decret 37/2020 i de la Llei balear d’habitatge– perquè des d’aquest organisme també es doni resposta a les persones en situació de vulnerabilitat que han estat desnonades del seu habitatge per no poder fer front al lloguer.

Les suspensions dels desnonaments són temporals i moltes de les famílies (aproximadament unes 300) han estat pendents els darrers 20 mesos de les pròrrogues de les suspensions dels desnonaments que ha aprovat el govern espanyol. La darrera va tirar endavant al juny i durarà fins al 31 de desembre de 2022.

L’Àrea de Model de Ciutat valora positivament les mesures per evitar la pèrdua de l’habitatge, però també considera que calen mecanismes més estables per fer efectiu el dret constitucional a un habitatge digne. D’aquí la necessitat d’agilitzar la tramitació de la llei estatal d’habitatge i el desplegament de la normativa balear.

Balanç general

Quant a un balanç més general de la gestió de l’OAD, aquest organisme ha tramitat gairebé 5.600 expedients (5.592) des que va començar a funcionar l’any 2015. Aquestes dades també reflecteixen les conseqüències del covid, ja que els anys que més expedients s’han tramitat han estat el 2020 (1.030 expedients) i el 2021 (729 expedients). Els primers set mesos d’enguany s’han gestionat 494 expedients: 51 relacionats amb hipoteques i 320 amb lloguer (93 han estat per ocupacions i n’hi ha 30 amb altres casuístiques).

Hi ha hagut un augment dels expedients de lloguer en proporció amb anys anteriors, fet que “preocupa” l’Àrea de Model de Ciutat, segons ha assenyalat el director general d’Habitatge, Josep Maria Rigo. “Aquest fet reflecteix la situació d’emergència habitacional que pateix Palma”, ha afegit.

Aquest mes de juliol s’han obert 43 expedients i se n’han tancat altres 23.

Si s’analitzen l’evolució de les dades d’aquests set anys per classe d’expedients, es pot veure que la majoria d’ells són casos relacionats amb el pagament del lloguer, com es pot comprovar al següent gràfic:

Desnonaments aturats

Quant al nombre de desnonaments que l’Oficina Antidesnonaments ha aconseguit aturar, la ràtio és del 65% des del 2015: s’han paralitzat 1.766 d’un total de 2.724 llançaments que s’havien programat. Al llarg de 2022, s’han aturat un 58% dels desnonaments (146 de 253).

Pel que fa a les negociacions de l’OAD amb les entitats bancàries, de 432 sol·licituds per a un lloguer social que se’ls hi ha fet arribar des del 2015, n’han concedit un 37,7% (163). L’any que es varen aconseguir més lloguers socials va ser el 2016, amb 61. Enguany n’hi ha hagut 15 casos acceptats.

Expedients per barris

Si s’analitzen els expedients que ha tramitat l’OAD per barriades de Palma, Son Gotleu és la zona on n’hi ha hagut més, seguida de Pere Garau i Foners. En canvi, la Calatrava, Son Sardina i el Puig de Sant Pere són els barris on n’hi ha hagut menys.

Pel que fa a la tipologia de les famílies, les parelles amb fills, els nuclis monoparentals i les persones que viuen totes soles són les que tenen més expedients:

Per sexes, el 63% dels expedients des del 2015 han afectat dones, mentres que només un 37% han estat per a homes. Enguany, un 59% són de dones i un 41% d’homes. D’altra banda, la franja d’edat amb un nombre més gran d’expedients  des que va començar l’activitat de l’OAD és la que va dels 31 als 45 anys (41%), seguida de la franja que va dels 46 als 65 anys (40%).

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email