Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Educació recupera la Clau de la Ciutat i Regne de Mallorca, en memòria de la Germania

29 d’agost de 2022.- L’àrea d’Educació recupera la Clau de la Ciutat i Regne de Mallorca per a la seva exposició a Palma. La clau forma part de la memòria de la Germania mallorquina. El regidor d’Educació i Política Lingüística, Llorenç Carrió i la Conservadora i Directora del Castell de Bellver Magdalena Rosselló, han presentat avui la troballa de la clau de la Ciutat i Regne de Mallorca, perduda fa 500 anys.

Tot i que els indicis apunten a la seva autenticitat, l’Ajuntament de Palma ha creat una comissió d’experts encapçalada per la historiadora i investigadora Elvira González, que serà l’encarregada de fer una investigació a fons que en certifiqui l’autenticitat. Els treballs es preveu que durin aproximadament dos mesos i la intenció és que la clau pugui ser exposada al públic una vegada se’n confirmi la verificació.

La clau és un símbol d’una època, de la derrota de les Germanies, un episodi de revolta popular en què les classes populars reivindicaren valors com la llibertat i la justícia social davant l’autoritarisme i els abusos de poder. L’àrea de Cultura ha aconseguit dur a Palma aquesta peça que es va perdre ara fa cinc-cents anys.

Llorenç Carrió ha recordat que “la Germania, quan va veure que la derrota era inevitable, intentà en última instància guanyar-se la benevolència i perdó de l’emperador per evitar una massacre mitjançant l’oferiment d’unes autèntiques obres d’art : les claus d’or de la Ciutat. Les confeccionaren i les enviaren a l’emperador, però Carles V no les acceptà com a senyal de fidelitat i els va perseguir i massacrar”. Per tant, ha dit Carrió, “aquestes peces es mereixen un lloc molt destacat dins l’imaginari col•lectiu d’aquesta terra”.

La Conservadora i Directora del Castell de Bellver, Magdalena Rosselló ha explicat que, si bé en aquesta primera revisió de la clau els primers indicis apunten a la seva autenticitat, cal fer una investigació més a fons per certificar-la amb més seguretat. “Després de 500 anys no podem donar res per suposat”.

Cronologia

 • Any 1523

Una delegació dels agermanats encapçalada pel mercader Batomeu Ventallol és enviada a Valladolid per entrevistar-se amb Carles V. La delegació porta a l’Emperador les claus d’or com obsequi i mostra de fidelitat.

24 de gener. L’Emperador Carles V no accepta les claus com a senyal de fidelitat que li havien fet arribar els agermanats a través del mercader Bartomeu Ventallol i les retorna als agermanats.

En la carta l’Emperador respon: “les vertaderes claus que·ns haveu de donar e trametre han de ser la pura e fael obediència”.

7 de març. Els agermanats refugiats a Ciutat capitulen.

Entrega de les claus pel cavaller de l’Emperador Alfonso Enríquez de Guzman al Virrei Gurrea

E yo llegué de la parte de la çiudad con las llaves y entreguéselas. (…) Y entró el visorey en la çiudad, do fue obedesçido e tenido”.

3 de juny. Joanot Colom és executat davant la Porta Pintada i el seu cap quedà exposat dins una gàbia allà mateix fins a l’any 1822.

 • Any 1524

4 de setembre. Cèdula Reial de Carles V al Virrei Gurrea reclamant les claus:

e·s troben, diverses armes, robes, joyes, banderes y altres coses dels agermanats de aqueix regne o que ells havien preses y robades de alguns obedients y faels a nostre majestat, y senyaladament són en poder vostre les claus de or que llavors los jurats o los agermanats feren per presentar a la nostra majestat… Per tant… vos diem y manam, que encontinent vos doneu y lliureu les dites claus de or… al noble magnifich y amat conseller y procurador real nostre en aqueix regne don Francesch Burgues…”

 • Any 1650

Cita en l’obra de Vicenç Mut. Historia del reino de Mallorca, edició 1841, p. 535. Les claus “curiosamente labradas las conservan hoy sus bisnietos”.

 • Any 1840

Testimonis descendents del financer Gabriel Josep Fuster i Pomar (1767-1845) afirmen que el seu avantpassat comprà les Claus a la família Gurrea i les va vendre després a la família Rothschild. Possibles intermediaris. (Diari Ultima Hora, 29 d’agost de 2020).

 • Any 1849

Compra suposada de les peces per Alphonse James de Rothschild (1827-1905) a l’agent antiquari parisenc Mr. Hertz.

Anon., “Le baron Alphonse”, L’Art. París: 1905, p. 269. “Voici les fameuses clefs en or émaillé que Valladolid offrit à Charles Quint lors de son entrée dans la ville: un chef-d’oeuvre d’orfèverie que le Baron, pour ses debuts de collectionneur, acheta, ayant à peine 22 ans”.

 • Any 1983

Es publica l’article d’Eulàlia Duran “Les claus del Regne de Mallorca”a la revista Serra d’Or on la descendent dels Rothscild resident a Israel, Betshabé de Rothschild, permet fotografiar les claus heretades del Baró Alfons i estudiar-les.

 • Any 1999

Mor a Israel Betshsabé de Rothschild i els descendents posen a subhasta tota la seva col·lecció. A Mallorca es desconeix aquesta situació.

 • Any 2000

Subhasta a la casa Christie’s (Londes) on es venen per separat les dues peces. En cap dels apartats de la fitxa es fa referència a Mallorca ni es data. Aquesta situació es desconeix a Mallorca.

 • Any 2007

Es publica l’article a Palma de Gabriel Llompart Moragues “Dos obras de arte significativas de la Germanía mallorquina” a la revista Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics.

 • Any 2020

Crida pública de l’Ajuntament de Palma per a demanar informació sobre l’estat actual de les claus (diari Ultima Hora, 28 d’agost).

 • Any 2021

Celebracions dels cinc-cents anys de la Germania de Mallorca.

 • Any 2022

Gràcies a Eulàlia Duran i Bartomeu Mestre es té coneixement de la subhasta i amb la col·laboració de la casa Christie’s es troba la Clau renaixentista ubicada a Dallas (EUA), de la clau gòtica es perd el rastre a Anglaterra.

Els actuals propietaris accepten la petició de l’Ajuntament de Palma per ser exposada temporalment a la Ciutat.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email