Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Fins a 85 habitatges vulnerables de quatre edificis públics de Palma veuran abaratida la seva factura de la llum gràcies als autoconsums compartits de l’IBE

Palma, 6 d’octubre de 2022.- El vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, ha signat aquest dijous un conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de l’Energia (IBE) i el Patronat Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris de Palma (PMHRIBA), pel desenvolupament d’instal·lacions fotovoltaiques sobre les cobertes de quatre edificis en règim d’autoconsum compartit i que beneficiaran fins a 85 habitatges vulnerables, abaratint així la seva factura de la llum.

Les instal·lacions impulsades per l’IBE sumaran 74 kW de potència, el que suposa 111.000 kWh-any d’electricitat generada renovable i deixar d’emetre 73 tones de CO₂ a l’any, que és l’equivalent a sembrar 7.300 arbres. La inversió per part de l’IBE per a aquestes quatre instal·lacions a Palma, serà de 107.448 euros i amb els ingressos de l’energia venuda, es rehabilitaran energèticament els edificis.

Per al vicepresident Yllanes, “la figura de l’autoconsum compartit s’està convertint cada dia més en la protagonista de les teulades de les Illes. La signatura d’aquest conveni beneficiarà a 85 habitatges de Palma abaratint la seva factura de la llum i, a més, permetrà reinvertir els ingressos obtinguts per a rehabilitat energèticament els edificis. Vull recordar que la instal·lació dels autoconsums compartits en les seves teulades suposen una passa més en el procés de democratització de l’energia que ha començat aquest Govern. En un context de crisi energètica i climàtica, cada passa que donam en la generació d’energia neta, és una passa més en el blindatge energètic i climàtic de les nostres illes. Per això, des de l’administració posam a disposició energia neta, pública i barata a qui menys té”.

Neus Truyol: “Les administracions han de col·laborar per emprendre iniciatives que lluitin contra l’escletxa energètica. No hi pot haver una fractura social entre qui pot pagar instal·lacions d’autoconsum i qui no. La crisi energètica colpeja sobretot les persones més humils i els poders públics hem de cuidar que ningú quedi enrere”.

Josep Maria Rigo, director general d’Habitatge i gerent del Patronat Municipal de l’Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris (PMHRIBA): s’han de valorar positivament les polítiques d’autoconsum, perquè alliberen, en part, els efectes de la pujada de preus generalitzada que vivim a tots els nivells, però que és especialment alta en el cas del cost de l’energia. En aquest sentit, la regidoria de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Palma, Neus Truyol, treballa perquè les famílies palmesanes disposin d’eines que els ajudin a estalviar en la seva factura elèctrica”.

El director general d’Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, per part seva, ha indicat que “l’IBE és l’eina clau en el desenvolupament de la nostra Llei de canvi Climàtic i transició energètica. S’ha convertit en una eina estratègica en el moment actual i és per això que seguirem potenciant convenis com aquest. La transició energètica ha d’arribar a tota la ciutadania, i precisament l’empresa pública ha de vetllar perquè la gent amb manco recursos pugui accedir a energia neta, pública i barata. Les llars han de veure reflectit en el seu dia a dia el suport de les administracions, i això és poder veure una reducció de la seva factura de la llum. Els autoconsums compartits s’aniran ampliant cada vegada més, ja que cada vegada són més les persones que s’estan sumant a aquesta revolució de les teulades.”

En paraules del director gerent de l’IBE, Ferran Rosa, “en la mesura que es vagin reparant cobertes es podran aprofitar per desenvolupar instal·lacions d’autoconsum comunitari a la resta de cobertes disponibles. Properament, des de l’IBE, avaluarem els edificis més grans del carrer d’Aragó i del carrer del Temple per tal de poder incloure’ls en una següent fase”.

Detalls del conveni

El conveni de col·laboració estableix actuacions en quatre edificis de Palma, que suposen un 30% dels habitatges d’edificis de propietat municipal, i les instal·lacions que es facin afavoriran fins a 85 habitatges. El primer projecte està situat a l’edifici del carrer de la Llotgeta, a la plaça del Mercadal i sumarà 9 kW. La inversió d’aquest projecte serà de 13.068 euros. Així mateix, el segon projecte estarà ubicat a l’edifici del carrer de l’Almadrava i sumarà fins a 28 kW. La inversió en aquest edifici serà de 40.656 euros. El tercer projecte situat al carrer de Cerdà, tindrà una inversió de 13.068 euros i sumarà 9 kW més de potència. Finalment, el quart edifici que veurà desenvolupat el projecte a les seves teulades serà l’Edifici Tirador, que sumarà 28 kW més amb una inversió de 40.656 euros.

La inversió de la IBE permetrà un estalvi net de 275 euros anuals en la factura elèctrica de cadascun dels consumidors associats. Així, particulars d’aquests edificis podran consumir energia directament de la instal·lació pagant una petita quota anual segons la potència que se sol·liciti a raó de 100 euros per cada kW. En aquest cas, els particulars podran sol·licitar una participació de 0,5 kW.

Segons el conveni, l’IBE també haurà de contractar projectes i executar instal·lacions, finançar els costos de les instal·lacions fotovoltaiques, mantenir les instal·lacions i assumir-ne el cost per 25 anys, subministrar l’electricitat amb els consumidors associats, gestionar el repartiment de la producció, tenir la responsabilitat en els danys i la desinstal·lació al final del conveni.

Per part seva, la PMH-RIBA, ha d’autoritzar a l’IBE l’ús de l’espai i vincular els subministraments on el PMHRIBA és titular i situats en els edificis. A més, haurà de desenvolupar projectes de rehabilitació energètica i disseminar l’experiència de la rehabilitació energètica integral. Finalment, assumirà el cost de desmuntatge en el cas
d’haver de fer ús de les cobertes abans de finalitzar el conveni.

Els autoconsums compartits

Els autoconsums compartits són una figura que permet que diversos consumidors s’alimentin d’una instal·lació renovable de manera acordada a través d’un repartiment pactat prèviament. Es considera una instal·lació interior perquè els consumidors es connecten directament a les plaques solars, sense necessitat que l’electricitat passi pel cablejat de la xarxa elèctrica de distribució. Es tracta d’una instal·lació amb excedents perquè l’energia no consumida s’aboca a la xarxa amb compensació econòmica a través d’una deducció directa de l’electricitat abocada en la factura mensual.

Durant 2021, l’IBE va invertir 750.000 euros en sis projectes d’autoconsum compartit d’energia solar fotovoltaica, de mitjanes dimensions, que produiran un total de 460 kW a les Illes Balears. Per a 2022 l’IBE preveu posar en marxa un total de 41 projectes, dels quals 27 es troben a Mallorca (12 a Palma i 15 en la Part Forana) i cinc a Eivissa. Amb aquests projectes es beneficiaran més de 2.000 habitatges i més de 200 empreses. L’IBE té una previsió d’inversió total de 382.500 euros a l’illa d’Eivissa. En el cas de Menorca, l’IBE està en procés de redacció de tres projectes més suplementaris.

A més a més, per a l’any 2023, l’IBE té previst projectar fins a 30 instal·lacions més, fins a arribar i quasi a la vuitantena i poder arribar a unes 3.200 famílies en total.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email