Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

L’Ajuntament posa en marxa per primera vegada a Palma la recollida selectiva porta a porta

Palma, 18 d’octubre de 2022.- El proper dilluns dia 14 de novembre a Son Espanyol i posteriorment a Son Sardina i sa Garriga (21 de novembre) i Establiments i zona rural del Secar de la Real (28 de novembre) començarà a funcionar el sistema de recollida selectiva de residus porta a porta.

La recollida selectiva porta a porta consisteix en lliurar els residus, que s’han separat prèviament a casa, davant de la porta de casa o en un punt proper, en uns dies i hores determinats per a cada fracció (rebuig, paper i cartó, vidre, matèria orgànica i envasos) segons s’estableix al calendari de recollida (adjunt).

Des del moment que comenci a funcionar aquest sistema a cada un dels barris, s’eliminaran els contenidors dels carrers i camins, contribuint així a la neteja i la imatge del barri.

És el sistema més eficient per a incrementar el reciclatge, més còmode i pràctic per a la ciutadania. Així ho demostra l’experiència a molts municipis de Mallorca, on ja funciona des de fa anys, i és un sistema acceptat per la ciutadania i amb taxes de recollida selectiva superiors al 50% i que poden arribar al 75%. De fet, és, ara per ara a Mallorca, l’únic sistema de recollida que permet superar el 50% de recollida selectiva establert a les diverses normes autonòmiques, estatals i europees.

Funcionament del nou sistema

En el cas de Son Espanyol, Son Sardina, sa Garriga i Establiments, els habitatges situats a zones accessibles per als vehicles de recollida hauran de treure els residus a la porta de casa, cada dia només la fracció establerta al calendari. Quan els vehicles no poden arribar a la porta dels domicilis, s’han habilitat un punt d’aportació proper, amb uns penjadors per a un conjunt d’habitatges, on els veïns podran deixar les bosses o poals per a cada fracció el dia corresponent.

EMAYA està repartint als habitatges d’aquestes zones diversos recipients per facilitar la separació i la recollida dels residus (bosses, poals per a l’orgànica i multiusos per al paper i el vidre), a més d’un calendari i material informatiu.

Donat que en aquests barris també hi ha habitatges en zones rurals disperses, s’habiliten 3 àrees d’aportació de residus, amb videovigilància, tancades i accessibles amb la targeta ciutadana (prèvia sol·licitud), on d’una forma neta i endreçada es podran dipositar els residus separats en les fraccions corresponents entre les 6 i les 23 h.

Existeix un servei específic per a les famílies que requereixin la recollida de bolquers, al quals s’han d’inscriure prèviament.

A més a més, aquests barris també seran pioners en comptar amb un nou servei de recollida de poda, que s’haurà de sol·licitar a EMAYA a través de la pàgina web o per telèfon.

Els residus que es treguin sense respectar el calendari o no separats correctament no es recolliran. S’hauran de retirar i tornar a treure correctament. Els servei d’inspecció i l’equip educatiu informaran als habitatges on es detectin problemes i incompliments del calendari, de l’ús adequat dels diversos recipients o no es separin correctament els residus.

Per tal de donar a conèixer a tots els veïns i veïnes les característiques d’aquest sistema de recollida, explicar com fer una correcta separació dels residus, el bon ús dels recipients i informar del punt de recollida que correspon a cada habitatge, des de mitjan mes d’octubre s’estan realitzant xerrades i taules informatives. En el cas de Son Espanyol ja s’ha informat i s’han distribuït els recipients a més del 94% dels habitants del barri.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email