Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Benestar Social concerta el Servei de Menjar a Domicili per 1,6 milions d’euros

Palma, 16 de novembre de 2022.- El tinent de batle de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, i la coordinadora general de Benestar Social, Catalina Trobat, han anunciat que el programa de menjar a domicili de Palma donarà assistència a unes 550 persones majors de 65 anys sense familiars que els puguin ajudar, que tenguin greus dificultats físiques i/o econòmiques, a més de persones amb discapacitat. Un programa que respon a la necessitat de mitigar la pèrdua d’autonomia de persones amb un cert grau de dependència i amb problemes per fer-se el menjar, i que té com a objectiu afavorir l’autonomia de l’usuari i la permanència al seu entorn habitual.

El concert d’aquest servei és amb  Cruz Roja Española. Les places per a concertar a Cruz Roja Española són 176.384 en l’àmbit territorial del municipi de Palma. Les places es distribuiran de la següent manera:

  1. Plaça-menú complet: 108.283.
  2. Plaça-menú dinar: 66.016.
  3. Plaça-menú sopar: 2.085.

L’increment de menús respecte al contracte anterior implica arribar a unes 50 persones més. Això són uns 550 destinataris.

La plaça concertada és cada unitat de servei de repartiment de menjar i suport social en el domicili de cada persona usuària.

La quantia total del concert és 1.611.314,16 euros € IVA exclòs, un any.

El preu unitari diari per plaça serà el següent:

  1. Plaça-menú complet: 10,20 €, IVA exclòs.
  2. Plaça-menú dinar: 7,49 €, IVA exclòs.
  3. Plaça-menú sopar: 5,84 €, IVA exclòs.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email