Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

L’Oficina d’Atenció Ciutadana, OAC Social, ha atès gairebé 20.000 persones des de la seva creació ara fa dos anys

Palma, 04 de gener de 2023.– L’Àrea de Benestar Social, encapçalada pel tinent de batle Antoni Noguera, ha anunciat que l’Oficina d’Atenció Ciutadana, OAC social, ha atès gairebé 20.000 persones des de la seva creació ara fa dos anys.

Aquest servei va entrar en funcionament el desembre 2020 en el marc del nou model d’atenció social es va implementar des de l’Àrea de Benestar Social.  Segons el mateix Noguera “la prioritat del servei és l’atenció àgil i ràpida a la demanda d’atenció  social que fa la ciutadania”

Antoni Noguera: la prioritat del servei és l’atenció àgil i ràpida a la demanda d’atenció social que fa la ciutadania“.

Aquesta oficina d’atenció ciutadana (OAC Social) dona resposta també ràpida i àgil a una demanda genèrica d’informació social i a una altra, nova i nombrosa, específica de sol·licituds d’acreditació de situacions de vulnerabilitat social que arriben a l’Àrea.  Acreditacions per a la recollida d’aliments, per sol·licitar la RESOGA o l’Ingrès Mínim Vital, entre altres.

DADES ATENCIÓ

 PERSONES ATESESINFORMES I CERTIFICATS  EMESOS
202110.2824.659
20229.4524.097
 19.7348.756

On és i com hi puc contactar amb l’OAC Social?  Punt  d’atenció directe sense cita prèvia. La primera OAC Social està ubicada a la planta baixa de l’edifici d’Avingudes.

Horari: De dilluns a divendres de 9’00h a 14’00h.

L’OAC Social té com a finalitat l’atenció professional i presencial, sense cita prèvia, de les demandes d’informació, orientació i assessorament de caràcter social.

Així doncs, aquesta oficina, OAC Social té com a finalitat l’atenció professional i presencial, sense cita prèvia, de les demandes d’informació, orientació i assessorament  de caràcter social.

Funcions:

L’OAC social disposa de tota la informació de l’oferta de  serveis i recursos interns d’atenció  social de l’Ajuntament de Palma  així com la de la resta de les administracions públiques i d’entitats acreditades del tercer sector. Les funcions són:

  • Realitzar una atenció  presencial sense cita prèvia per informar, orientar i assessorar a les persones que facin demandes d’informació social.
  • Comprovar si la persona té expedient en els diferents serveis municipals. Si és el cas, farà la corresponent derivació de la persona al servei o centre de referència.
  • Derivar a Registre general municipal totes les demandes verbals de peticions d’informes i acreditacions de situació de  vulnerabilitat social o altres demandes.
  • Valorar les sol·licituds d’informes i certificats d’atenció social, especialment les de vulnerabilitat social de persones de Palma  sense expedient obert i redactarà  les corresponents propostes que una vegada signades seran entregades a la persona sol·licitant. Aquestes es podran entregar presencialment  o bé via e-mail.
  • Crear i mantenir una guia de recursos i serveis d’atenció social individual i familiar que mantindrà actualitzada.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email