Actualitat

Els alumnes que co-dissenyaren el nou Parc del Canòdrom comproven els resultats finals de les seves aportacions

Palma, 9 de febrer 2023.– Els alumnes dels instituts IES Joan Alcover i IES Ramon Llull han participat d’una diada de retorn on els joves han pogut comprovar els resultats finals de les seves aportacions que realitzaren en el disseny del nou parc del Canòdrom dins del procés del projecte “Un Bosc Urbà als Instituts” que s’inicià 4 cursos enrere.

La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, que també ha participat en la dinàmica, ha explicat durant el procés que els alumnes han pogut comprovar com les seves aportacions en el co-disseny i la co-execució es converteixen ara en realitat, a la vegada que han servit per implementar l’aprenentatge dins contexts reals”.

Aquest programa s’inicià durant el curs 2018-2019 amb els alumnes dels IES Joan Alcover i IES Ramon Llull. Dins el projecte de curs es va integrar com fer un parc, on els tècnics municipals van explicar com s’havia dissenyat el nou parc del Canòdrom i els mateixos alumnes van participar en la sembra dels arbres del mateix parc.

Després d’aquest procés d’empoderament on s’explicaren les tècniques fetes servir, els alumnes varen ser protagonistes d’un procés participatiu, on varen decidir mitjançant dinàmiques de grup, quines haurien de ser les directrius de la segona fase del bosc urbà, corresponen a la zona de l’antic Canòdrom, per tal d’incorporar al projecte la mirada de la joventut i la infància dins la reconversió d’aquest espai en una zona verda de primer nivell per a tots els palmesans i palmesanes.

Neus Truyol: “D’aquesta manera incorporam les necessitats i respostes que reclamen els més joves per a aquest nou espai verd. La força i l’enginy d’algunes d’aquestes propostes han estat tan evidents i enriquidores que les hem incorporat dins el nou Pla General. Un pla que ha de servir per fer de Palma una ciutat més accessible, verda i pensada per la gent que hi viu tot l’any. La planificació de la Palma de futur s’ha de pensar des de la perspectiva de posar la vida més fàcil als seus habitants i gaudir de grans zones verdes com aquesta, n’és un bon exemple”.

La regidora també ha recordat que la connexió entre els instituts, l’Escola de Disseny, la part de la Riera i l’edifici de la Universitat neix d’una proposta dels joves de Palma. Aquesta connexió uneix tots aquests centres d’estudi i el nou parc del Canòdrom i s’integrarà en un gran parc.

Finalment, cal destacar entre els aspectes tractats al llarg d’aquest procés, a més del procés participatiu, l’estudi de l’evolució històrica del lloc, perquè el bosc urbà del canòdrom representa la principal intervenció de regeneració urbana de l’àrea central de Palma. D’altra banda, s’han tingut també en compte els valors patrimonials descoberts, on destaca la descoberta i recuperació de l’aqüeducte més gran de l’àrea urbana de Palma que data del s. XIV.

En un altre sentit, el projecte també ha cercat solucions basades en la natura, apostant per la recuperació de zones amb més arbres, especialment d’espècies mediterrànies, i per últim, s’han fet grans esforços per aconseguir l’adaptació i mitigació a l’emergència climàtica, perquè el bosc urbà ajuda a la disminució de la temperatura respecte de la zona exterior del parc durant els mesos més calorosos i compensa els efectes del CO₂ a l’atmosfera.