Actualitat

Les escoles d’infants públiques de Palma estaran bonificades al 100% en tota l’etapa 0-3 anys durant l’horari lectiu

Palma, 15 de febrer de 2023.- La Junta de Govern ha aprovat avui la modificació de l’ordenança que regula el preu públic de les escoles d’infants públiques de Palma per a què el curs que ve l’horari lectiu, que comprèn entre les 8.30 hores i les 15 hores, estigui bonificat al 100% durant tota l’etapa 0-3 anys.

El regidor d’Educació, Llorenç Carrió ha afirmat que “els 948 infants es podran beneficiar d’aquesta gratuïtat de servei dins l’horari que va de les 8:30 h del matí fins a les 15:00 h de la tarda i inclou el berenar, menjador i descans dels infants també complement gratis per a les seves famílies”.

L’Ajuntament de Palma i la Conselleria d’Educació i Formació Professional signaren l’any passat un conveni de col·laboració per aplicar la gratuïtat del servei educatiu de tercer d’educació infantil, una mesura que actualment s’està aplicant. Aquest acord va suposar la modificació durant un any de l’ordenança per a suspendre’n temporalment l’aplicació durant un any. Ara s’ha donat el vistiplau a la modificació de l’ordenança per incloure com es regulen els nous preus públics de forma definitiva per adaptar-los al conveni.

D’aquesta manera, i després d’analitzar els costos i d’un estudi econòmic, s’han determinat unes noves tarifes i bonificacions, que són les següents:

  • S’estableix com a horari lectiu el tram que comprèn des de les 8.30 hores a les 15 hores. S’inclou el berenar i el dinar perquè s’aposta per un model d’escola inclusiva en què el moment de l’alimentació forma part de les situacions d’aprenentatge.
  • Aquest horari es bonifica al 100 %, és a dir, tindrà cost zero per a les famílies.
  • La mesura s’aplicarà a les 12 escoles d’infants públiques de Palma: les 11 de gestió de l’Ajuntament i la de gestió del Govern (Verge de la Salut). Se’n beneficiaran 948 infants.
  • S’estableixen dos nous preus públics: un per a l’escoleta matinera (7.30 h a 8.30 h) de 30 euros mensuals i un altre per al servei d’horabaixa (de 15 h a 16.30 hores) de 40 euros mensuals.
  • Aquests trams també tindran bonificacions i reduccions (famílies en situació de vulnerabilitat 100%, famílies nombroses o monoparentals 50% i fills/es víctimes de violència de gènere 25%).
  • Es calcula que un 50 per cent dels infants que van a les escoles d’infants de Palma empren l’escola matinera i/o el servei d’horabaixa.
  • Es crea una nova tarifa en concepte de gestió de l’expedient d’admissió que es pagarà un únic cop en el moment de la matrícula d’admissió de l’alumne que serà de 155 euros. Es podrà aplicar una reducció per a les famílies en situació de vulnerabilitat del 50 per cent.

L’Àrea d’Educació destina 10.372.402 euros a les escoles d’infants, 7.877.715 euros provenen de fons propis de l’Ajuntament i 2.494.686 euros, de la subvenció que atorga la Conselleria d’Educació.

Fins ara, les quotes de les escoles d’infants es calculaven d’acord amb la renda de les famílies, amb quotes que anaven dels 320 euros fins als 78 euros mensuals. En aquests preus, es podien aplicar bonificacions i reduccions que oscil·laven entre els 13 euros i els 52 euros.