Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Els Patronat de l’Habitatge i el d’Escoles d’Infants de Palma acorden contractar el subministrament elèctric a la comercialitzadora pública municipal d’EMAYA

Palma, 07 de març de 2023.- Els Patronat de l’Habitatge i el d’Escoles d’Infants de Palma acorden contractar el subministrament elèctric a la comercialitzadora pública municipal d’EMAYA.  L’Ajuntament de Palma, en el marc de la seva política de sostenibilitat ha emprès un seguit d’iniciatives en l’àmbit de la transició energètica a través de l’empresa municipal EMAYA .

En aquest sentit,  EMAYA ja ha iniciat les seves activitats com a comercialitzadora amb el subministrament  de gas i electricitat a empreses i organismes municipals, així com desenvolupant una xarxa d’instal·lacions de generació d’electricitat a partir de fonts d’energia renovables, que han de permetre produir en l’horitzó 2030 el 100% de l’electricitat consumida per l’Ajuntament.

Neus Truyol: “Disposar d’una comercialitzadora d’energia pública assegura preus més justos per a l’energia, ja que no té ànim de lucre i permet optimitzar el cost“.

La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat ha valorat molt positivament aquest acord perquè “permet lluitar contra la pobresa energètica.  Disposar d’una comercialitzadora d’energia pública assegura preus més justos per a l’energia, ja que no té ànim de lucre i permet optimitzar el cost”. Per la seva part, el regidor d’Educació, Llorenç Carrió, ha explicat que “la lluita contra la pobresa energètica i el canvi climàtic és una repte tranversal que ocupa totes les àrees de l’Ajuntament”

El passat 24 de febrer el Consell Rector del Patronat Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris (PMHRIBA) ,va acordar encarregar a EMAYA, S.A. com a medi propi de l’Ajuntament de  Palma, el subministrament elèctric dels punts de subministrament dels immobles que gestiona el Patronat Municipal de l’Habitatge. Aquest acord es suma a l’acord que va aprovar també en aquest sentit el Patronat Municipal d’Escoles d’Infants Municipals de Palma el passat  dia 1 de febrer per Junta de Govern Municipal.

Llorenç Carrió: la lluita contra la pobresa energètica i el canvi climàtic és un repte transversal que ocupa totes les àrees de l’Ajuntament

Així amb aquests dos primers organismes s’aconseguirà  que un total de 55 CUPS (punts de subministrament) disposin d’un subministrament 100% renovables, això equival a 374 MWh d’energia elèctrica anual lliures d’emissions.

Previsións  2023PMEIPMHRIBATotal
Tarifa2.0TD i 3.0TD2.0TD 
Nº CUPS114455
Consum MWh343 MWh31 MWh374 MWh
Cost Energia105.775 €9.994 €115.769 €
Cost Potència12.146 €2.476 €14.622  €
Cost total117.920 €12.471 €130.391 €

En l’actual conjuntura els avantatges que ofereix disposar d’una comercialitzadora pública com a medi propi  en el context la transició energètica possibilita el següent:

  • Control sobre els preus de l’energia: Una comercialitzadora elèctrica pública assegura preus més justos per a l’energia, ja que no té ànim de lucre i permet optimitzar el cost
  • Mantenir i  millorar la qualitat de servei. El contacte entre organismes municipals facilita la gestió i la qualitat del servei. 
  • Millora de la transparència: Una comercialitzadora elèctrica  permetrà tenir informació actualitzada sobre els punts de subministrament. També s’ assegura la transparència en les seves pràctiques i polítiques.  EMAYA és una empresa 100% municipal.
  • Pot oferir un servei més especialitzat, pot optimitzar les condicions i les  modalitats de contractació. Així mateix és una oportunitat per  impulsar la innovació en les tecnologies d’energies renovables i altres solucions per a la transició energètica.
  • En definitiva  Contribueix als objectius ambientals de lluita contra el canvi climàtic: Els serveis públics de Palma amb més autosuficiència energètica i menys emissions de gasos d’efecte hivernacle

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email