Actualitat

Model de Ciutat anuncia l’aprovació definitiva del Pla Especial de Protecció de Son Rullan

Palma, 14 de març 2023 – La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, ha comparegut per explicar l’aprovació definitiva del Pla Especial de Protecció de Son Rullan.

Truyol ha explicat que gràcies a “aquest Pla Especial a més de garantir la protecció de Son Rullan i les característiques pròpies dels seus carrers i cases, millorar les condicions dels carrers, oferir 1.945m2 d’espais lliures públics i obrir la colònia a la resta de la ciutat eliminant barreres que separen la colònia dels barris que l’envolten”.

Neus Truyol: aquest Pla Especial a més de garantir la protecció de Son Rullan millora les condicions dels seus carrers i preveu 1.945m2 d’espais lliures públics

Son Rullan és una colònia que data dels anys 50 del segle passat,  construïda amb un model de ciutat jardí amb  espais lliures tant als seus habitatges com als seus carrers. El Pla anterior (PGOU 1998), que ja es deixa completament enrere, amenaçava de poder quadruplicar la superfície edificable, quadruplicar també el nombre d’habitatges i substituir el que ara són cases en filera d’una planta per illetes tancades de dues plantes, fet que hagués provocat la desaparició de la Colònia de Son Rullan tal com la coneixíem fins ara. De fet, Truyol ha puntualitzat que “sense aquesta protecció es corria el risc d’acabar amb la identitat pròpia, única i característica de la zona i ara això ja no passarà”. El Pla Especial contempla un conjunt de 5 hectàrees, amb 1.945 m2 d’espai Lliure Públic i té un total de 118 habitatges.

El Pla anterior, que ja es deixa completament enrere, amenaçava de poder quadruplicar la superfície edificable i quadruplicar també el nombre d’habitatges

Son Rullan és una colònia que pertany  a l’Institut de l’Habitatge, Infraestructures i Equipaments de la Defensa (INVIDED). Tota aquesta planificació de millora, obertura i sanejament de la zona que assegura aquest nou Pla Especial s’han fet de comú acord entre l’Àrea de Model de Ciutat de l’Ajuntament de Palma i el Ministeri de Defensa. De fet, ha estat el mateix INVIDED qui ha encarregat la redacció i la documentació que feia falta per acabar la redacció del projecte de Pla Especial de Protecció, fet que s’ha encarregat d’agrair Truyol durant la seva compareixença. “D’aquesta manera s’aconsegueix obrir i integrar Son Rullan a la ciutat i es garanteix la seva protecció i bon manteniment” ha conclòs Truyol.