Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Model de Ciutat  i COAIB  ultimen la guia que ajudarà a reduir els terminis dels expedients urbanístics

Palma. 28/03/2023 – La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat ha comparegut en roda de premsa per explicar les novetats en relació el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palma i el Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB).

Segons Truyol, “el conveni servirà, una vegada que estiguin les seves 2 fases completes, per reduir la tramitació d’expedients.”

El president de la demarcació de Mallorca del COAIB, Joan Cerdà ha volgut posar en valor la feina feta amb el tècnics municipals ja que segons Cerdà, “ és vigent una taula bilateral de treball que es reuneix un cop al mes, a més de les reunions i contactes periòdics a nivell tècnic entre els departaments responsables de les dues institucions”, en aquesta línia, en el COAIB es va posar en marxa l’Oficina d’Ajuda a la Tramitació (OAT), un servei d’assessorament tècnic per als col·legiats.

Cerdà ha afegit que, “a partir d’ara treballarem implementant i actualitzant aquesta documentació periòdicament per a més endavant poder emetre informe des del COAIB en seu de conveni pels col·legiats que s’hi vulguin acollir, fent la gestió directament amb ells, i facilitant així que els projectes passin directament a informe urbanístic”

Neus Truyol: “el conveni servirà, una vegada que estiguin les seves 2 fases completes, per reduir la tramitació d’expedients entre 2 i 3 mesos”

Aquesta guia representa la culminació de la primera fase del treball conjunt entre Ajuntament i Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, segons allò establert al Conveni de col·laboració mútua signat al juny de l’any passat en base a la Llei 2/2020 del Govern Balear.

Per part de l’Ajuntament s’està treballant també en projectes de col·laboració amb altres col·legis professionals, però tenint en compte que més del 90% dels projectes d’obra que necessiten llicència municipal estan redactats per arquitectes, es considera molt important aquest avanç que ha de permetre la reducció progressiva dels terminis de tramitació.

La Guia inclou les pautes necessàries per facilitar el compliment de la normativa i també la supervisió dels projectes, fent especial atenció a la casuística relativa a les autoritzacions prèvies d’altres administracions, cercant que aquestes es puguin tramitar de forma anticipada o en paral·lel a la tramitació de la llicència d’obres de l’Ajuntament. Es cerca així reduir temps i també facilitar que els projectes siguin complets evitant deficiències amb el conseqüent retard que això suposa.

En una segona fase, es preveu que des del COAIB es pugui posar en marxa un procediment vinculat al conveni. Aquest procediment permetrà que sigui el propi COAIB qui revisi algunes de les consideracions tècniques que ha de recollir tot projecte. D’aquesta manera, les peticions i tràmits que es facin a l’Ajuntament ja hauran estat revisades i treballades, fet que garantirà la qualitat, la millora del servei i l’agilitat en les seves aprovacions perquè es podrà reduir el temps d’estudi de les mateixes.

Aquest procediment podria incloure un informe d’integritat documental i un informe de idoneïtat tècnica, tancant així la proposta que es va fer al Conveni, optimitzant els recursos d’Ajuntament i COAIB i avançant, com ja s’ha explicat amb anterioritat, de forma definitiva de cara una tramitació molt més àgil de les llicències.

La Guia inclou les pautes necessàries per facilitar el compliment de la normativa i també la supervisió dels projectes

En quan als terminis actuals de tramitació, dir que el temps varia de forma important en funció de les característiques del projecte o dels informes o llicències prèvies necessàries d’altres administracions, però que, en el cas de projectes sense deficiències, actualment s’han aconseguit reduccions significatives de terminis i per exemple ja des de finals de l’any passat els projectes de Centre Històric sense deficiències s’estan tramitant en el termini de 3 mesos que marca la llei.

Aquesta Guia que avui presentam té l’objectiu que tots els projectes es presentin sense deficiències. D’aquesta manera es reduiran automàticament els terminis, que suposaria atorgar les llicències per part de l’Ajuntament en un termini entre 3 i 6 mesos.

Per això es tan important que tots els professionals coneguin aquesta guia i l’apliquin. Aquesta és una mostra de la necessària col·laboració entre el sector professional i l’Ajuntament de Palma, per millorar i agilitzar les tramitacions de llicències.

Per part de l’Ajuntament s’han fet esforços per a la simplificació de la tramitació, però encara queda recorregut de millora, al que es preveu pugui ajudar de forma significativa la incorporació de l’expedient electrònic que s’espera es pugui tenir al 2024 a l’Ajuntament, i també passes com la que avui donam de la mà del Col·legi d’Arquitectes.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email