Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

La venda dels solars de Son Vida, Son Gual i S’Aranjassa servirà per construir 55 habitatges socials

Palma, 29 de març 2023 –La regidoria de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, encapçalada per Neus Truyol, ha explicat les importants implicacions que tindrà la venda dels solars de propietat municipal de Son Vida, Son Gual i S’Aranjassa per ajudar a aconseguir més habitatges públics.

En aquest sentit, des de Model de Ciutat s’ha explicat que gràcies a aquesta venda es podrien construir 55 habitatges (194.000 € cost / per habitatge) si tenim en compte les darreres adjudicacions de l’IBAVI. En base a la consulta als portals immobiliaris es podrien adquirir 45 habitatges (pisos) en bon estat de 80 m2 i 3 habitacions i ascensor  (233.000 € per habitatge) .

Neus Truyol: “La venda dels solars servirà per construir a altres zones de Palma amb qualificació de sols plurifamiliars per maximitzar els recursos i fer el major nombre d’habitatges públics possibles”

Truyol ha explicat que “cadascun dels euros obtinguts de la venda s’utilitzaran per aconseguir habitatges. Destinarem els doblers per a la construcció o adquisició d’habitatges de protecció oficial o altres règims de protecció pública”

Els 17 solars a la venda són els següents:

  • 13 solars a Son Vida (5 solars tipologia unifamiliar aparellada i 8 solars tipologia unifamiliar aïllada)
  • 3 solars a Son Gual  (unifamiliar aïllada)
  • 1 parcel·la rústica en Nucli Rural S’Aranjassa

Truyol també ha explicat que “els 16 solars urbanitzables estaven destinats a realitzar habitatges unifamiliars, que no proporcionen solucions a l’alta demanda d’habitatge a preu assequible i públic que Palma necessita. La venda dels solars servirà per construir a altres  zones de Palma amb qualificació de sols plurifamiliars per maximitzar els recursos i fer el major nombre d’habitatges possibles. Volem oferir habitatges públics dins els barris, amb serveis i equipaments de proximitat.”

Com ja es va anunciar en anteriors compareixences la suma de la venda de la totalitat dels solars tindria un preu mínim lleugerament superior als 10,5 milions d’euros sempre que els venguin tots els solars. La valoració  oficial neix de la feina feta pels serveis urbanístics del mateix Ajuntament de Palma.

Les ofertes de compra ja es poden realitzar mitjançant els canals habituals que ofereix l’Àrea de Model Ciutat fins el dia 26 d’abril

Les ofertes de compra ja es poden realitzar mitjançant els canals habituals que ofereix l’Àrea de Model Ciutat. La venda es realitza per procediment de subhasta i en cas de venda el pressupost base podrà ser millorat a l’alça pels licitadors i sempre seran rebutjades les proposicions que es presentin amb un preu per sota del tipus de licitació. El procés de venda ja s’ha iniciat i les ofertes de compra es poden fer presencialment a la Gerència d’Urbanisme, per  correu postal o per correu electrònic. Les ofertes es poden presentar fins el 26 d’abril.   

Podeu trobar tota la informació del procés de venda en el següent enllaç:https://perfilcontractant.palma.cat/portal/PALMA/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=149133&tipo=10&nivel=1400&codResi=1&codAdirecto=3290&language=ca

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email