Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Manifest “Neus Truyol, batlessa per una Palma valenta”

Estimam Palma perquè és la nostra ciutat. La ciutat on hem nascut o la que hem triat per viure. La ciutat on hem construït els nostres projectes de vida. Una ciutat que sempre ha estat orgullosa de les seves arrels i de la seva llengua i cultura, alhora que ha estat sempre oberta al món i respectuosa de la diversitat d’orígens, de sexes i d’orientacions sexuals. Una ciutat en que la ciutadania ha lluitat sempre per les llibertats democràtiques i pels drets socials, contribuint d’aquesta manera a impulsar transformacions que han millorat la vida de les persones que l’habiten. 

Una ciutat que el 2015 va començar un procés de canvi que ara cal aprofundir. Perquè en vuit anys hem passat de ser la Palma de l’autoritarisme, de la crispació, de les retallades socials i dels retrocessos en serveis públics i en llibertats, a ser pioners en molts d’aspectes. Així, Palma ha estat la primera ciutat del món que ha prohibit el lloguer turístic a pisos. És la ciutat que dona més i millors ajudes socials de tot l’Estat. És la ciutat que ha limitat la construcció d’hotels i que ha aprovat un Pla General que redueix el creixement urbanístic, protegeix el territori i impulsa la construcció d’habitatge assequible. 

Totes aquestes polítiques han estat impulsades, des de la valentia, per la gent de MÉS-Estimam Palma i, de manera destacada, per na Neus Truyol, que ha sabut resistir les coaccions i les denúncies dels poders fàctics. Perquè na Neus Truyol no s’ha desviat mai del camí que s’havia marcat: fer una Palma més verda, més justa, més lliure i més orgullosa de la seva llengua i cultura. Perquè ha demostrat durant aquests anys que el seu únic compromís ha estat, i és, amb Palma i amb el benestar de les persones que hi viuen. 

Com a ciutadans i ciutadanes de Palma pensam que cal continuar i aprofundir les transformacions iniciades. La nostra ciutat pateix problemes greus: l’accés a l’habitatge, la pobresa i la desigualtat, la massificació turística, la colonització de l’espai públic per part del vehicle privat o el canvi climàtic. I pensam que per afrontar tots aquests problemes cal que davant les institucions hi hagi la determinació, la preparació, la capacitat de feina, l’empatia envers la ciutadania; en suma, el compromís envers la ciutat que ha demostrat na Neus Truyol al llarg dels darrers vuit anys. Tant les seves conviccions polítiques -d’esquerres, ecologistes, feministes i sobiranistes-, com la feina feta, fan d’ella la millor candidata possible a la batlia de Palma.

És per això que les persones sotassignants donam suport al projecte de MÉS-Estimam Palma, encapçalat per na Neus Truyol. Volem que sigui la futura batlessa de la nostra ciutat. Perquè creim que queda molta feina a fer per aconseguir una Palma més verda, més justa i més democràtica. I perquè pensam que és la persona més indicada per impulsar aquesta transformació social.

Aquí podeu veure la LLISTA DE SIGNANTS DEL MANIFEST

#MÉSqueparaules

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email