Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

MÉS per Palma vol que les pedreres d’Establiments siguin terrenys municipals comprats amb l’Impost de Turisme Sostenible

Palma, 11 d’octubre del 2023. – Les pedreres de Sa Garrigueta Rassa i Can Rosselló han esdevingut durant els darrers anys indrets amb una alta atenció i tensió social. La seva història ha estat marcada per la seva manca de llicències d’explotació extractivista i pel malestar i dolor social dels veïns de la zona.

La portaveu, Neus Truyol, explica que “des del seu tancament el 2004 la propietat té el deure legal de restaurar l’espai, tal com indica la normativa vigent. Aquesta llei permet la restauració o recuperació d’aquests indrets degradats per a transformar-los en espais d’interès ambiental i social.”

La regidora remarca que “és de vital importància que les administracions públiques adquireixin aquests emplaçaments per a retornar-los als veïns i a la ciutat. Tenim un deute històric amb el territori i amb els veïns, i cal que les administracions publiques liderin la resposta. Ja n’hi ha prou de que una empresa privada es segueixi lucrant amb aquestes pedreres.”

MÉS per Palma recorda que hi ha molts exemples que mostren fórmules de reutilització d’antigues pedreres com a espais verds i equipaments socioculturals de gran interès a la Xina, Alemanya, França o Espanya. “Aquest és el camí a seguir, i l’Ajuntament de Palma ha de continuar treballant per a fer-ho realitat. El Partit Popular ens tendrà al costat en aquest viatge”, ha manifestat Truyol.

Els darrers anys tant els partits polítics com els informes tècnics de l’Ajuntament de Palma han mostrat la seva desavinença amb els projectes de restauració que suposin una nova explotació extractivista i una pressió de trànsit sobre l’entorn.

Truyol explica a la proposició -que es presenta en el ple d’aquest mes- els nombrosos informes que es varen fer des de l’Ajuntament de Palma durant la passada legislatura, que afirmaven la no viabilitat i la no idoneïtat dels projectes presentats fins ara per a la restauració de les pedreres de Sa Garrigueta i Can Rosselló.

“És més, el plenari de l’Ajuntament de Palma ha aprovat per unanimitat diverses proposicions on quedaven palesos l’interès i la idoneïtat d’adquirir les pedreres per a transformar-les en un entorn públic de qualitat sense incórrer en les adversitats que suposen els projectes de restauració presentats fins ara”, explica Truyol.

És per això que MÉS per Palma vol que les pedreres siguin terrenys municipals comprats amb l’Impost de Turisme Sostenible i insta a l l’equip de govern a iniciar els tràmits per adquirir els terrenys de les pedreres de Sa Garrigueta Rassa i Can Rosselló, i a les altres institucions supramunicipals a acordar un finançament adequat per adquirir els terrenys de les pedreres a través de l’Impost de Turisme Sostenible o d’una altra via de finançament.

Proposició per a l’adquisició pública de les pedreres de la Garrigueta Rassa i Can Rosselló

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email