Esmenes presentades al Document Marc del Programa electoral 2023-2027 de MÉS-Estimam Palma