Acords de la Junta de Govern del 31-08-2011

<![CDATA[ Les Juntes de Govern es celebren cada dimecres. Són reunions importants, on el batle i els tinent batles tracten i, si escau, aproven tots els temes del dia a dia de l’Ajuntament de Palma que no passen per plenari. Encara que no passin per plenari, no se’ls pot considerar com a  “temes menors”, ja que hi ha molta informació útil que afecten als ciutadans. Aquí vos […]

Apostam per un model d’escola de barri i de proximitat a Palma

<![CDATA[Quan coordinava el programa electoral de la coalició a Palma, ens reunírem amb diversos col·lectius del món educatiu per analitzar la situació a Palma. Tots coincidiren en subratllar la problèmàtica de l'actual mapa escolar d'escolarització de Palma i ja apuntàrem una solució. Vos ho explic… Actualment, Palma està dividida en 3 zones d’escolarització. L’àmplia extensió d’aquestes tres àrees provoca que la distància geogràfica dels domicilis dels […]