Proposicions que es debatran al plenari del 28-07-2011

<![CDATA[Abans de que la setmana qui ve vos passi l'ordre del dia, vos adjunt les proposicions que presentam els grups de l'oposició al ple de Cort de dijous qui ve. Es debatran i es votaran. El nombre de proposicions que presentam té un límit que va lligat als regidors i a la representivitat que té cada grup polític. Quants menys vots, menys parles al plenari (misèries)… Per si […]

Acords de Junta de Govern de Cort del 20-07-2011

<![CDATA[Les Juntes de Govern es celebren cada dimecres. Són reunions importants, on el batle i els tinent batles tracten i, si escau, aproven tots els temes del dia a dia de l'Ajuntament de Palma que no passen per plenari. Encara que no passin per plenari, no se'ls pot considerar com a  "temes menors", ja que hi ha molta informació útil que afecten als ciutadans. Vos adjunt els […]

Comissions informatives a Cort

<![CDATA[Les comissions informatives es realitzen una setmana abans del plenari. Concretament els dijous i els divendres. Són un total de 5 i els regidors i regidores diferents grups passam compte de les mocions que aniran al plenari i d'informacions que són objecte de cada comissió. També tenim la possibilitat de poder  fer preguntes  per aclarir dubtes que poguem tenir de les diferents àrees de govern de Cort. Vos adjunt […]