#Palmalovesfilm

<![CDATA[El grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa a l’Ajuntament de Palma presenta al pròxim Ple, després del dictamen de la comissió corresponent, la següent PROPOSICIÓ relativa a: PALMA, PLATÓ DE CINEMA EXPOSICIÓ DE MOTIUS En un context econòmic general de dificultat Palma ha de ser una ciutat emprenedora, amb iniciatives que puguin veritablement ser una alternativa a aquesta crisi econòmica. En els darrers temps assistim molt positivament a la […]

Irresponsabilitats socials

<![CDATA[Ahir férem una roda de premsa presentant la proposició per mantenir la xarxa de serveis de joventut que es debatrà en aquest plenari de setembre. Vos adjunto a proposició i seguidament el text del comunicat de la roda de premsa. Proposició manteniment xarxa de serveis de Joventut PSM-IV-ExM insta Cort a mantenir els serveis de joventut: “en temps de crisi hem d’evitar retrocessos socials” El […]

El segrest de la participació ciutadana i l'escanyament dels serveis públics a debat

<![CDATA[ Vos adjunt el contingut de la proposició que presentam sobre la reforma de la Constitució i que debatrem en el plenari de setembre a #Cort. MOCIÓ PSM-IV-EXM PALMA: REFORMA DE LA CONSTITUCIÓ Els grups parlamentaris del PSOE i el PP han arribat al Congrés de Diputats i al Senat a un acord per reformar l’article 135 de la Constitució Espanyola. Amb aquesta reforma es […]