Apostam per un model d’escola de barri i de proximitat a Palma

<![CDATA[Quan coordinava el programa electoral de la coalició a Palma, ens reunírem amb diversos col·lectius del món educatiu per analitzar la situació a Palma. Tots coincidiren en subratllar la problèmàtica de l'actual mapa escolar d'escolarització de Palma i ja apuntàrem una solució. Vos ho explic… Actualment, Palma està dividida en 3 zones d’escolarització. L’àmplia extensió d’aquestes tres àrees provoca que la distància geogràfica dels domicilis dels […]

Si el problema dels Casals de Joves tancats era pagar els lloguers, tenim una solució…

<![CDATA[ Comunicat de premsa enviat avui als mitjans de comunicació: PSM-IV-ExM proposa la ubicació dels Casals de Joves tancats dins els Casals de Barri Els casals de barri permetrien l’estalvi dels lloguers dels Casals de Joves Nord i Ponent, ja que aquesta va ser la causa que el PP va argumentar per tancar-los La coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa de Palma presenta propostes per tal de reobrir els […]

Ses Fontanelles, l'oportunitat de diversificar el model turístic de la Platja de Palma

<![CDATA[Descripció de l’espai El més gran dels aiguamolls que resten a Palma és el conegut com Ses Fontanelles, una zona humida de 325.000 metres quadrats , que al llarg d’aquest segle ha patit processos de transformació (salines) i degradació (abocament de runa) que a pesar de tot el lloc manté encara uns notables valors ecològics i paisatgístics, que han estat reconeguts als distints inventaris de […]