Impuls de les activitats d’interès social

La Junta de Govern aprova una línia de subvencions per al 2018 de 695.000 euros Les ajudes contemplen dues línies, una general per a cobertura de necessitats bàsiques, inserció laboral i […]